View History:    Weekly     4 Wk Avg   
Download Data (XLS File)
Weekly Gulf Coast (PADD 3) Imports of Reformulated Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day)
Weekly Gulf Coast (PADD 3) Imports of Reformulated Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  2004-Apr       04/09  NA    04/16  NA    04/23  NA    04/30  NA   
  2004-May 05/07  0    05/14  0    05/21  0    05/28  0         
  2004-Jun 06/04  0    06/11  0    06/18  0    06/25  0         
  2004-Jul 07/02  0    07/09  0    07/16  0    07/23  0    07/30  0   
  2004-Aug 08/06  0    08/13  0    08/20  0    08/27  0         
  2004-Sep 09/03  0    09/10  0    09/17  0    09/24  0         
  2004-Oct 10/01  0    10/08  0    10/15  0    10/22  0    10/29  0   
  2004-Nov 11/05  0    11/12  0    11/19  0    11/26  0         
  2004-Dec 12/03  0    12/10  0    12/17  0    12/24  0    12/31  0   
  2005-Jan 01/07  0    01/14  0    01/21  0    01/28  0         
  2005-Feb 02/04  0    02/11  0    02/18  0    02/25  0         
  2005-Mar 03/04  0    03/11  0    03/18  0    03/25  0         
  2005-Apr 04/01  0    04/08  0    04/15  0    04/22  0    04/29  0   
  2005-May 05/06  0    05/13  0    05/20  0    05/27  0         
  2005-Jun 06/03  0    06/10  0    06/17  0    06/24  0         
  2005-Jul 07/01  0    07/08  0    07/15  0    07/22  0    07/29  0   
  2005-Aug 08/05  0    08/12  0    08/19  8    08/26  0         
  2005-Sep 09/02  0    09/09  0    09/16  8    09/23  0    09/30  0   
  2005-Oct 10/07  0    10/14  40    10/21  77    10/28  0         
  2005-Nov 11/04  79    11/11  34    11/18  0    11/25  0         
  2005-Dec 12/02  0    12/09  0    12/16  0    12/23  0    12/30  0   
  2006-Jan 01/06  0    01/13  0    01/20  0    01/27  0         
  2006-Feb 02/03  0    02/10  0    02/17  0    02/24  0         
  2006-Mar 03/03  0    03/10  0    03/17  0    03/24  0    03/31  0   
  2006-Apr 04/07  0    04/14  0    04/21  0    04/28  0         
  2006-May 05/05  0    05/12  0    05/19  0    05/26  0         
  2006-Jun 06/02  0    06/09  0    06/16  0    06/23  0    06/30  0   
  2006-Jul 07/07  0    07/14  0    07/21  0    07/28  0         
  2006-Aug 08/04  0    08/11  0    08/18  0    08/25  0         
  2006-Sep 09/01  0    09/08  0    09/15  0    09/22  0    09/29  0   
  2006-Oct 10/06  0    10/13  0    10/20  0    10/27  0         
  2006-Nov 11/03  0    11/10  0    11/17  0    11/24  0         
  2006-Dec 12/01  0    12/08  0    12/15  0    12/22  0    12/29  0   
  2007-Jan 01/05  0    01/12  0    01/19  0    01/26  0         
  2007-Feb 02/02  0    02/09  0    02/16  0    02/23  0         
  2007-Mar 03/02  0    03/09  0    03/16  0    03/23  0    03/30  0   
  2007-Apr 04/06  0    04/13  0    04/20  0    04/27  0         
  2007-May 05/04  0    05/11  0    05/18  0    05/25  0         
  2007-Jun 06/01  0    06/08  0    06/15  0    06/22  0    06/29  0   
  2007-Jul 07/06  0    07/13  0    07/20  0    07/27  0         
  2007-Aug 08/03  0    08/10  0    08/17  0    08/24  0    08/31  0   
  2007-Sep 09/07  0    09/14  0    09/21  0    09/28  0         
  2007-Oct 10/05  0    10/12  0    10/19  0    10/26  0         
  2007-Nov 11/02  0    11/09  0    11/16  0    11/23  0    11/30  0   
  2007-Dec 12/07  0    12/14  0    12/21  0    12/28  0         
  2008-Jan 01/04  0    01/11  0    01/18  0    01/25  0         
  2008-Feb 02/01  0    02/08  0    02/15  0    02/22  0    02/29  0   
  2008-Mar 03/07  0    03/14  0    03/21  0    03/28  0         
  2008-Apr 04/04  0    04/11  0    04/18  0    04/25  0         
  2008-May 05/02  0    05/09  0    05/16  0    05/23  0    05/30  0   
  2008-Jun 06/06  0    06/13  0    06/20  0    06/27  0         
  2008-Jul 07/04  0    07/11  0    07/18  0    07/25  0         
  2008-Aug 08/01  0    08/08  0    08/15  0    08/22  0    08/29  0   
  2008-Sep 09/05  0    09/12  0    09/19  0    09/26  0         
  2008-Oct 10/03  0    10/10  0    10/17  0    10/24  0    10/31  0   
  2008-Nov 11/07  0    11/14  0    11/21  0    11/28  0         
  2008-Dec 12/05  0    12/12  0    12/19  0    12/26  0         
  2009-Jan 01/02  0    01/09  0    01/16  0    01/23  0    01/30  0   
  2009-Feb 02/06  0    02/13  0    02/20  0    02/27  0         
  2009-Mar 03/06  0    03/13  0    03/20  0    03/27  0         
  2009-Apr 04/03  0    04/10  0    04/17  0    04/24  0         
  2009-May 05/01  0    05/08  0    05/15  0    05/22  0    05/29  0   
  2009-Jun 06/05  0    06/12  0    06/19  0    06/26  0         
  2009-Jul 07/03  0    07/10  0    07/17  0    07/24  0    07/31  0   
  2009-Aug 08/07  0    08/14  0    08/21  0    08/28  0         
  2009-Sep 09/04  0    09/11  0    09/18  0    09/25  0         
  2009-Oct 10/02  0    10/09  0    10/16  0    10/23  0    10/30  0   
  2009-Nov 11/06  0    11/13  0    11/20  0    11/27  0         
  2009-Dec 12/04  0    12/11  0    12/18  0    12/25  0         
  2010-Jan 01/01  0    01/08  0    01/15  0    01/22  0    01/29  0   
  2010-Feb 02/05  0    02/12  0    02/19  0    02/26  0         
  2010-Mar 03/05  0    03/12  0    03/19  0    03/26  0         
  2010-Apr 04/02  0    04/09  0    04/16  0    04/23  0    04/30  0   
  2010-May 05/07  0    05/14  0    05/21  0    05/28  0         
  2010-Jun 06/04  0    06/11  0    06/18  0    06/25  0         
  2010-Jul 07/02  0    07/09  0    07/16  0    07/23  0    07/30  0   
  2010-Aug 08/06  0    08/13  0    08/20  0    08/27  0         
  2010-Sep 09/03  0    09/10  0    09/17  0    09/24  0         
  2010-Oct 10/01  0    10/08  0    10/15  0    10/22  0    10/29  0   
  2010-Nov 11/05  0    11/12  0    11/19  0    11/26  0         
  2010-Dec 12/03  0    12/10  0    12/17  0    12/24  0    12/31  0   
  2011-Jan 01/07  0    01/14  0    01/21  0    01/28  0         
  2011-Feb 02/04  0    02/11  0    02/18  0    02/25  0         
  2011-Mar 03/04  0    03/11  0    03/18  0    03/25  0         
  2011-Apr 04/01  0    04/08  0    04/15  0    04/22  0    04/29  0   
  2011-May 05/06  0    05/13  0    05/20  0    05/27  0         
  2011-Jun 06/03  0    06/10  0    06/17  0    06/24  0         
  2011-Jul 07/01  0    07/08  0    07/15  0    07/22  0    07/29  0   
  2011-Aug 08/05  0    08/12  0    08/19  0    08/26  0         
  2011-Sep 09/02  0    09/09  0    09/16  0    09/23  0    09/30  0   
  2011-Oct 10/07  0    10/14  0    10/21  0    10/28  0         
  2011-Nov 11/04  0    11/11  0    11/18  0    11/25  0         
  2011-Dec 12/02  0    12/09  0    12/16  0    12/23  0    12/30  0   
  2012-Jan 01/06  0    01/13  0    01/20  0    01/27  0         
  2012-Feb 02/03  0    02/10  0    02/17  0    02/24  0         
  2012-Mar 03/02  0    03/09  0    03/16  0    03/23  0    03/30  0   
  2012-Apr 04/06  0    04/13  0    04/20  0    04/27  0         
  2012-May 05/04  0    05/11  0    05/18  0    05/25  0         
  2012-Jun 06/01  0    06/08  0    06/15  0    06/22  0    06/29  0   
  2012-Jul 07/06  0    07/13  0    07/20  0    07/27  0         
  2012-Aug 08/03  0    08/10  0    08/17  0    08/24  0    08/31  0   
  2012-Sep 09/07  0    09/14  0    09/21  0    09/28  0         
  2012-Oct 10/05  0    10/12  0    10/19  0    10/26  0         
  2012-Nov 11/02  0    11/09  0    11/16  0    11/23  0    11/30  0   
  2012-Dec 12/07  0    12/14  0    12/21  0    12/28  0         
  2013-Jan 01/04  0    01/11  0    01/18  0    01/25  0         
  2013-Feb 02/01  0    02/08  0    02/15  0    02/22  0         
  2013-Mar 03/01  0    03/08  0    03/15  0    03/22  0    03/29  0   
  2013-Apr 04/05  0    04/12  0    04/19  0    04/26  0         
  2013-May 05/03  0    05/10  0    05/17  0    05/24  0    05/31  0   
  2013-Jun 06/07  0    06/14  0    06/21  0    06/28  0         
  2013-Jul 07/05  0    07/12  0    07/19  0    07/26  0         
  2013-Aug 08/02  0    08/09  0    08/16  0    08/23  0    08/30  0   
  2013-Sep 09/06  0    09/13  0    09/20  0    09/27  0         
  2013-Oct 10/04  0    10/11  0    10/18  0    10/25  0         
  2013-Nov 11/01  0    11/08  0    11/15  0    11/22  0    11/29  0   
  2013-Dec 12/06  0    12/13  0    12/20  0    12/27  0         
  2014-Jan 01/03  0    01/10  0    01/17  0    01/24  0    01/31  0   
  2014-Feb 02/07  0    02/14  0    02/21  0    02/28  0         
  2014-Mar 03/07  0    03/14  0    03/21  0    03/28  0         
  2014-Apr 04/04  0    04/11  0    04/18  0    04/25  0         
  2014-May 05/02  0    05/09  0    05/16  0    05/23  0    05/30  0   
  2014-Jun 06/06  0    06/13  0    06/20  0    06/27  0         
  2014-Jul 07/04  0    07/11  0    07/18  0    07/25  0         
  2014-Aug 08/01  0    08/08  0    08/15  0    08/22  0    08/29  0   
  2014-Sep 09/05  0    09/12  0    09/19  0    09/26  0         
  2014-Oct 10/03  0    10/10  0    10/17  0    10/24  0    10/31  0   
  2014-Nov 11/07  0    11/14  0    11/21  0    11/28  0         
  2014-Dec 12/05  0    12/12  0    12/19  0    12/26  0         
  2015-Jan 01/02  0    01/09  0    01/16  0    01/23  0    01/30  0   
  2015-Feb 02/06  0    02/13  0    02/20  0    02/27  0         
  2015-Mar 03/06  0    03/13  0    03/20  0    03/27  0         
  2015-Apr 04/03  0    04/10  0    04/17  0    04/24  0         
  2015-May 05/01  0    05/08  0    05/15  0    05/22  0    05/29  0   
  2015-Jun 06/05  0    06/12  0    06/19  0    06/26  0         
  2015-Jul 07/03  0    07/10  0    07/17  0    07/24  0    07/31  0   
  2015-Aug 08/07  0    08/14  0    08/21  0    08/28  0         
  2015-Sep 09/04  0    09/11  0    09/18  0    09/25  0         
  2015-Oct 10/02  0    10/09  0    10/16  0    10/23  0    10/30  0   
  2015-Nov 11/06  0    11/13  0    11/20  0    11/27  0         
  2015-Dec 12/04  0    12/11  0    12/18  0    12/25  0         
  2016-Jan 01/01  0    01/08  0    01/15  0    01/22  0    01/29  0   
  2016-Feb 02/05  0    02/12  0    02/19  0    02/26  0         
  2016-Mar 03/04  0    03/11  0    03/18  0    03/25  0         
  2016-Apr 04/01  0    04/08  0    04/15  0    04/22  0    04/29  0   
  2016-May 05/06  0    05/13  0    05/20  0    05/27  0         
  2016-Jun 06/03  0    06/10  0    06/17  0    06/24  0         
  2016-Jul 07/01  0    07/08  0    07/15  0    07/22  0    07/29  0   
  2016-Aug 08/05  0    08/12  0    08/19  0    08/26  0         
  2016-Sep 09/02  0    09/09  0    09/16  0    09/23  0    09/30  0   
  2016-Oct 10/07  0    10/14  0    10/21  0    10/28  0         
  2016-Nov 11/04  0    11/11  0    11/18  0    11/25  0         
  2016-Dec 12/02  0    12/09  0    12/16  0    12/23  0    12/30  0   
  2017-Jan 01/06  0    01/13  0    01/20  0    01/27  0         
  2017-Feb 02/03  0    02/10  0    02/17  0    02/24  0         
  2017-Mar 03/03  0    03/10  0    03/17  0    03/24  0    03/31  0   
  2017-Apr 04/07  0    04/14  0    04/21  0    04/28  0         
  2017-May 05/05  0    05/12  0    05/19  0    05/26  0         
  2017-Jun 06/02  0    06/09  0    06/16  0    06/23  0    06/30  0   
  2017-Jul 07/07  0    07/14  0    07/21  0    07/28  0         
  2017-Aug 08/04  0    08/11  0    08/18  0    08/25  0         
  2017-Sep 09/01  0    09/08  0    09/15  0    09/22  0    09/29  0   
  2017-Oct 10/06  0    10/13  0    10/20  0    10/27  0         
  2017-Nov 11/03  0    11/10  0    11/17  0    11/24  0         
  2017-Dec 12/01  0    12/08  0    12/15  0    12/22  0    12/29  0   
  2018-Jan 01/05  0    01/12  0    01/19  0    01/26  0         
  2018-Feb 02/02  0    02/09  0    02/16  0    02/23  0         
  2018-Mar 03/02  0    03/09  0    03/16  0    03/23  0    03/30  0   
  2018-Apr 04/06  0    04/13  0    04/20  0    04/27  0         
  2018-May 05/04  0    05/11  0    05/18  0    05/25  0         
  2018-Jun 06/01  0    06/08  0    06/15  0    06/22  0    06/29  0   
  2018-Jul 07/06  0    07/13  0    07/20  0    07/27  0         
  2018-Aug 08/03  0    08/10  0    08/17  0    08/24  0    08/31  0   
  2018-Sep 09/07  0    09/14  0    09/21  0    09/28  0         
  2018-Oct 10/05  0    10/12  0    10/19  0    10/26  0         
  2018-Nov 11/02  0    11/09  0    11/16  0    11/23  0    11/30  0   
  2018-Dec 12/07  0    12/14  0    12/21  0    12/28  0         
  2019-Jan 01/04  0    01/11  0    01/18  0    01/25  0         
  2019-Feb 02/01  0    02/08  0    02/15  0    02/22  0         
  2019-Mar 03/01  0    03/08  0    03/15  0    03/22  0    03/29  0   
  2019-Apr 04/05  0    04/12  0    04/19  0    04/26  0         
  2019-May 05/03  0    05/10  0    05/17  0    05/24  0    05/31  0   
  2019-Jun 06/07  0    06/14  0    06/21  0    06/28  0         
  2019-Jul 07/05  0    07/12  0    07/19  0    07/26  0         
  2019-Aug 08/02  0    08/09  0    08/16  0    08/23  0    08/30  0   
  2019-Sep 09/06  0    09/13  0    09/20  0    09/27  0         
  2019-Oct 10/04  0    10/11  0    10/18  0    10/25  0         
  2019-Nov 11/01  0    11/08  0    11/15  0    11/22  0    11/29  0   
  2019-Dec 12/06  0    12/13  0    12/20  0    12/27  0         
  2020-Jan 01/03  0    01/10  0    01/17  0    01/24  0    01/31  0   
  2020-Feb 02/07  0    02/14  0    02/21  0    02/28  0         
  2020-Mar 03/06  0    03/13  0    03/20  0    03/27  0         
  2020-Apr 04/03  0    04/10  0    04/17  0    04/24  0         
  2020-May 05/01  0    05/08  0    05/15  0    05/22  0    05/29  0   
  2020-Jun 06/05  0    06/12  0    06/19  0    06/26  0         
  2020-Jul 07/03  0    07/10  0    07/17  0    07/24  0    07/31  0   
  2020-Aug 08/07  0    08/14  0    08/21  0    08/28  0         
  2020-Sep 09/04  0    09/11  0    09/18  0    09/25  0         
  2020-Oct 10/02  0    10/09  0    10/16  0    10/23  0    10/30  0   
  2020-Nov 11/06  0    11/13  0    11/20  0    11/27  0         
  2020-Dec 12/04  0    12/11  0    12/18  0    12/25  0         
  2021-Jan 01/01  0    01/08  0    01/15  0    01/22  0    01/29  0   
  2021-Feb 02/05  0    02/12  0    02/19  0    02/26  0         
  2021-Mar 03/05  0    03/12  0    03/19  0    03/26  0         
  2021-Apr 04/02  0    04/09  0    04/16  0    04/23  0    04/30  0   
  2021-May 05/07  0    05/14  0    05/21  0    05/28  0         
  2021-Jun 06/04  0    06/11  0    06/18  0    06/25  0         
  2021-Jul 07/02  0    07/09  0    07/16  0    07/23  0    07/30  0   
  2021-Aug 08/06  0    08/13  0    08/20  0    08/27  0         
  2021-Sep 09/03  0    09/10  0    09/17  0    09/24  0         
  2021-Oct 10/01  0    10/08  0    10/15  0    10/22  0    10/29  0   
  2021-Nov 11/05  0    11/12  0    11/19  0    11/26  0         
  2021-Dec 12/03  0    12/10  0    12/17  0    12/24  0    12/31  0   
  2022-Jan 01/07  0    01/14  0    01/21  0    01/28  0         
  2022-Feb 02/04  0    02/11  0    02/18  0    02/25  0         
  2022-Mar 03/04  0    03/11  0    03/18  0    03/25  0         
  2022-Apr 04/01  0    04/08  0    04/15  0    04/22  0    04/29  0   
  2022-May 05/06  0    05/13  0    05/20  0    05/27  0         
  2022-Jun 06/03  0    06/10  0    06/17  0    06/24  0         
  2022-Jul 07/01  0    07/08  0    07/15  0    07/22  0    07/29  0   
  2022-Aug 08/05  0    08/12  0    08/19  0    08/26  0         
  2022-Sep 09/02  0    09/09  0    09/16  0    09/23  0    09/30  0   
  2022-Oct 10/07  0    10/14  0    10/21  0    10/28  0         
  2022-Nov 11/04  0    11/11  0    11/18  0    11/25  0         
  2022-Dec 12/02  0    12/09  0    12/16  0    12/23  0    12/30  0   
  2023-Jan 01/06  0    01/13  0    01/20  0    01/27  0         
  2023-Feb 02/03  0    02/10  0    02/17  0    02/24  0         
  2023-Mar 03/03  0    03/10  0    03/17  0    03/24  0    03/31  0   
  2023-Apr 04/07  0    04/14  0    04/21  0    04/28  0         
  2023-May 05/05  0    05/12  0    05/19  0    05/26  0         
  2023-Jun 06/02  0                           


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 6/7/2023
Next Release Date: 6/14/2023

Referring Pages: