View History:    Weekly     4 Wk Avg   
Download Data (XLS File)
Weekly West Coast (PADD 5) Imports of Total Petroleum Products (Thousand Barrels per Day)
Weekly West Coast (PADD 5) Imports of Total Petroleum Products (Thousand Barrels per Day)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  2004-Apr       04/09  NA    04/16  NA    04/23  NA    04/30  NA   
  2004-May 05/07  220    05/14  301    05/21  239    05/28  265         
  2004-Jun 06/04  379    06/11  272    06/18  104    06/25  442         
  2004-Jul 07/02  175    07/09  117    07/16  225    07/23  246    07/30  182   
  2004-Aug 08/06  243    08/13  300    08/20  225    08/27  151         
  2004-Sep 09/03  204    09/10  138    09/17  188    09/24  99         
  2004-Oct 10/01  211    10/08  249    10/15  252    10/22  145    10/29  135   
  2004-Nov 11/05  333    11/12  474    11/19  274    11/26  107         
  2004-Dec 12/03  185    12/10  150    12/17  123    12/24  33    12/31  177   
  2005-Jan 01/07  16    01/14  305    01/21  137    01/28  88         
  2005-Feb 02/04  137    02/11  108    02/18  215    02/25  56         
  2005-Mar 03/04  183    03/11  227    03/18  376    03/25  251         
  2005-Apr 04/01  214    04/08  179    04/15  283    04/22  313    04/29  250   
  2005-May 05/06  290    05/13  315    05/20  357    05/27  121         
  2005-Jun 06/03  74    06/10  270    06/17  187    06/24  216         
  2005-Jul 07/01  77    07/08  214    07/15  302    07/22  178    07/29  263   
  2005-Aug 08/05  244    08/12  167    08/19  170    08/26  290         
  2005-Sep 09/02  256    09/09  220    09/16  302    09/23  344    09/30  425   
  2005-Oct 10/07  305    10/14  296    10/21  244    10/28  178         
  2005-Nov 11/04  287    11/11  263    11/18  160    11/25  282         
  2005-Dec 12/02  282    12/09  304    12/16  344    12/23  217    12/30  128   
  2006-Jan 01/06  71    01/13  76    01/20  197    01/27  199         
  2006-Feb 02/03  196    02/10  216    02/17  144    02/24  183         
  2006-Mar 03/03  235    03/10  275    03/17  395    03/24  314    03/31  218   
  2006-Apr 04/07  248    04/14  278    04/21  221    04/28  182         
  2006-May 05/05  431    05/12  190    05/19  536    05/26  377         
  2006-Jun 06/02  520    06/09  379    06/16  649    06/23  247    06/30  543   
  2006-Jul 07/07  164    07/14  300    07/21  440    07/28  570         
  2006-Aug 08/04  312    08/11  288    08/18  604    08/25  293         
  2006-Sep 09/01  219    09/08  292    09/15  527    09/22  235    09/29  286   
  2006-Oct 10/06  372    10/13  393    10/20  294    10/27  351         
  2006-Nov 11/03  192    11/10  399    11/17  353    11/24  265         
  2006-Dec 12/01  181    12/08  242    12/15  164    12/22  372    12/29  151   
  2007-Jan 01/05  291    01/12  316    01/19  286    01/26  357         
  2007-Feb 02/02  240    02/09  437    02/16  376    02/23  329         
  2007-Mar 03/02  299    03/09  597    03/16  358    03/23  482    03/30  429   
  2007-Apr 04/06  371    04/13  594    04/20  465    04/27  363         
  2007-May 05/04  553    05/11  344    05/18  303    05/25  382         
  2007-Jun 06/01  521    06/08  416    06/15  210    06/22  347    06/29  346   
  2007-Jul 07/06  559    07/13  359    07/20  444    07/27  228         
  2007-Aug 08/03  464    08/10  286    08/17  412    08/24  338    08/31  247   
  2007-Sep 09/07  260    09/14  171    09/21  226    09/28  215         
  2007-Oct 10/05  175    10/12  253    10/19  156    10/26  128         
  2007-Nov 11/02  384    11/09  297    11/16  270    11/23  210    11/30  339   
  2007-Dec 12/07  215    12/14  192    12/21  96    12/28  179         
  2008-Jan 01/04  321    01/11  160    01/18  97    01/25  195         
  2008-Feb 02/01  491    02/08  135    02/15  86    02/22  209    02/29  172   
  2008-Mar 03/07  147    03/14  83    03/21  102    03/28  199         
  2008-Apr 04/04  191    04/11  221    04/18  416    04/25  390         
  2008-May 05/02  448    05/09  183    05/16  347    05/23  253    05/30  326   
  2008-Jun 06/06  119    06/13  178    06/20  66    06/27  145         
  2008-Jul 07/04  159    07/11  270    07/18  110    07/25  328         
  2008-Aug 08/01  103    08/08  25    08/15  323    08/22  426    08/29  228   
  2008-Sep 09/05  343    09/12  108    09/19  243    09/26  365         
  2008-Oct 10/03  295    10/10  244    10/17  234    10/24  104    10/31  163   
  2008-Nov 11/07  91    11/14  156    11/21  283    11/28  249         
  2008-Dec 12/05  26    12/12  232    12/19  244    12/26  313         
  2009-Jan 01/02  201    01/09  123    01/16  202    01/23  315    01/30  313   
  2009-Feb 02/06  276    02/13  168    02/20  134    02/27  216         
  2009-Mar 03/06  215    03/13  237    03/20  423    03/27  346         
  2009-Apr 04/03  247    04/10  247    04/17  249    04/24  122         
  2009-May 05/01  179    05/08  236    05/15  161    05/22  152    05/29  145   
  2009-Jun 06/05  139    06/12  207    06/19  122    06/26  155         
  2009-Jul 07/03  208    07/10  223    07/17  198    07/24  94    07/31  222   
  2009-Aug 08/07  184    08/14  150    08/21  316    08/28  127         
  2009-Sep 09/04  144    09/11  197    09/18  157    09/25  425         
  2009-Oct 10/02  223    10/09  229    10/16  273    10/23  277    10/30  146   
  2009-Nov 11/06  178    11/13  176    11/20  245    11/27  143         
  2009-Dec 12/04  216    12/11  155    12/18  196    12/25  164         
  2010-Jan 01/01  208    01/08  322    01/15  207    01/22  233    01/29  201   
  2010-Feb 02/05  300    02/12  187    02/19  205    02/26  327         
  2010-Mar 03/05  249    03/12  199    03/19  27    03/26  103         
  2010-Apr 04/02  120    04/09  27    04/16  156    04/23  371    04/30  160   
  2010-May 05/07  71    05/14  81    05/21  103    05/28  191         
  2010-Jun 06/04  108    06/11  136    06/18  124    06/25  159         
  2010-Jul 07/02  293    07/09  160    07/16  258    07/23  143    07/30  172   
  2010-Aug 08/06  340    08/13  182    08/20  198    08/27  269         
  2010-Sep 09/03  330    09/10  197    09/17  230    09/24  293         
  2010-Oct 10/01  229    10/08  227    10/15  245    10/22  78    10/29  159   
  2010-Nov 11/05  42    11/12  108    11/19  125    11/26  41         
  2010-Dec 12/03  94    12/10  169    12/17  264    12/24  104    12/31  145   
  2011-Jan 01/07  192    01/14  198    01/21  72    01/28  159         
  2011-Feb 02/04  103    02/11  124    02/18  244    02/25  129         
  2011-Mar 03/04  92    03/11  70    03/18  258    03/25  148         
  2011-Apr 04/01  268    04/08  184    04/15  179    04/22  292    04/29  198   
  2011-May 05/06  185    05/13  106    05/20  152    05/27  227         
  2011-Jun 06/03  134    06/10  152    06/17  139    06/24  120         
  2011-Jul 07/01  70    07/08  109    07/15  242    07/22  100    07/29  202   
  2011-Aug 08/05  126    08/12  151    08/19  74    08/26  152         
  2011-Sep 09/02  95    09/09  125    09/16  242    09/23  175    09/30  157   
  2011-Oct 10/07  154    10/14  106    10/21  96    10/28  165         
  2011-Nov 11/04  332    11/11  98    11/18  130    11/25  183         
  2011-Dec 12/02  304    12/09  85    12/16  83    12/23  182    12/30  74   
  2012-Jan 01/06  93    01/13  58    01/20  114    01/27  110         
  2012-Feb 02/03  81    02/10  161    02/17  48    02/24  77         
  2012-Mar 03/02  77    03/09  63    03/16  98    03/23  87    03/30  189   
  2012-Apr 04/06  203    04/13  180    04/20  119    04/27  56         
  2012-May 05/04  50    05/11  90    05/18  88    05/25  97         
  2012-Jun 06/01  114    06/08  224    06/15  36    06/22  112    06/29  108   
  2012-Jul 07/06  31    07/13  39    07/20  241    07/27  89         
  2012-Aug 08/03  153    08/10  32    08/17  86    08/24  210    08/31  203   
  2012-Sep 09/07  178    09/14  308    09/21  100    09/28  333         
  2012-Oct 10/05  158    10/12  380    10/19  278    10/26  304         
  2012-Nov 11/02  215    11/09  209    11/16  60    11/23  221    11/30  133   
  2012-Dec 12/07  224    12/14  137    12/21  178    12/28  184         
  2013-Jan 01/04  323    01/11  65    01/18  130    01/25  85         
  2013-Feb 02/01  223    02/08  94    02/15  158    02/22  218         
  2013-Mar 03/01  68    03/08  116    03/15  60    03/22  61    03/29  184   
  2013-Apr 04/05  149    04/12  246    04/19  133    04/26  90         
  2013-May 05/03  150    05/10  241    05/17  37    05/24  351    05/31  244   
  2013-Jun 06/07  162    06/14  235    06/21  422    06/28  306         
  2013-Jul 07/05  161    07/12  375    07/19  273    07/26  121         
  2013-Aug 08/02  355    08/09  270    08/16  337    08/23  109    08/30  363   
  2013-Sep 09/06  116    09/13  154    09/20  266    09/27  148         
  2013-Oct 10/04  177    10/11  223    10/18  193    10/25  112         
  2013-Nov 11/01  184    11/08  56    11/15  77    11/22  123    11/29  141   
  2013-Dec 12/06  34    12/13  152    12/20  122    12/27  103         
  2014-Jan 01/03  59    01/10  34    01/17  140    01/24  180    01/31  190   
  2014-Feb 02/07  139    02/14  105    02/21  289    02/28  153         
  2014-Mar 03/07  57    03/14  162    03/21  56    03/28  94         
  2014-Apr 04/04  91    04/11  94    04/18  253    04/25  74         
  2014-May 05/02  170    05/09  145    05/16  77    05/23  306    05/30  77   
  2014-Jun 06/06  165    06/13  138    06/20  294    06/27  149         
  2014-Jul 07/04  199    07/11  187    07/18  248    07/25  171         
  2014-Aug 08/01  36    08/08  124    08/15  256    08/22  140    08/29  237   
  2014-Sep 09/05  204    09/12  208    09/19  284    09/26  206         
  2014-Oct 10/03  277    10/10  190    10/17  224    10/24  222    10/31  267   
  2014-Nov 11/07  116    11/14  163    11/21  251    11/28  118         
  2014-Dec 12/05  87    12/12  257    12/19  164    12/26  123         
  2015-Jan 01/02  142    01/09  135    01/16  186    01/23  186    01/30  122   
  2015-Feb 02/06  102    02/13  233    02/20  276    02/27  124         
  2015-Mar 03/06  219    03/13  158    03/20  235    03/27  392         
  2015-Apr 04/03  153    04/10  249    04/17  188    04/24  335         
  2015-May 05/01  71    05/08  287    05/15  393    05/22  347    05/29  243   
  2015-Jun 06/05  337    06/12  349    06/19  303    06/26  361         
  2015-Jul 07/03  251    07/10  273    07/17  316    07/24  308    07/31  287   
  2015-Aug 08/07  276    08/14  340    08/21  245    08/28  395         
  2015-Sep 09/04  376    09/11  182    09/18  100    09/25  283         
  2015-Oct 10/02  176    10/09  169    10/16  89    10/23  322    10/30  68   
  2015-Nov 11/06  214    11/13  179    11/20  223    11/27  172         
  2015-Dec 12/04  257    12/11  310    12/18  220    12/25  91         
  2016-Jan 01/01  164    01/08  191    01/15  241    01/22  438    01/29  156   
  2016-Feb 02/05  260    02/12  160    02/19  228    02/26  176         
  2016-Mar 03/04  374    03/11  228    03/18  254    03/25  258         
  2016-Apr 04/01  265    04/08  375    04/15  188    04/22  284    04/29  301   
  2016-May 05/06  325    05/13  372    05/20  331    05/27  300         
  2016-Jun 06/03  296    06/10  521    06/17  240    06/24  362         
  2016-Jul 07/01  254    07/08  276    07/15  676    07/22  461    07/29  412   
  2016-Aug 08/05  187    08/12  370    08/19  391    08/26  468         
  2016-Sep 09/02  85    09/09  379    09/16  200    09/23  243    09/30  253   
  2016-Oct 10/07  405    10/14  529    10/21  390    10/28  263         
  2016-Nov 11/04  459    11/11  475    11/18  349    11/25  436         
  2016-Dec 12/02  570    12/09  321    12/16  354    12/23  249    12/30  289   
  2017-Jan 01/06  252    01/13  462    01/20  305    01/27  232         
  2017-Feb 02/03  473    02/10  353    02/17  257    02/24  300         
  2017-Mar 03/03  393    03/10  453    03/17  321    03/24  426    03/31  203   
  2017-Apr 04/07  301    04/14  356    04/21  272    04/28  427         
  2017-May 05/05  443    05/12  447    05/19  345    05/26  412         
  2017-Jun 06/02  427    06/09  286    06/16  383    06/23  266    06/30  454   
  2017-Jul 07/07  258    07/14  440    07/21  306    07/28  417         
  2017-Aug 08/04  303    08/11  416    08/18  336    08/25  232         
  2017-Sep 09/01  295    09/08  489    09/15  174    09/22  602    09/29  364   
  2017-Oct 10/06  328    10/13  434    10/20  417    10/27  427         
  2017-Nov 11/03  818    11/10  417    11/17  353    11/24  216         
  2017-Dec 12/01  454    12/08  205    12/15  356    12/22  320    12/29  274   
  2018-Jan 01/05  215    01/12  177    01/19  303    01/26  247         
  2018-Feb 02/02  131    02/09  174    02/16  233    02/23  248         
  2018-Mar 03/02  393    03/09  298    03/16  200    03/23  148    03/30  487   
  2018-Apr 04/06  221    04/13  246    04/20  301    04/27  622         
  2018-May 05/04  270    05/11  382    05/18  375    05/25  306         
  2018-Jun 06/01  154    06/08  340    06/15  263    06/22  280    06/29  403   
  2018-Jul 07/06  128    07/13  306    07/20  438    07/27  350         
  2018-Aug 08/03  316    08/10  348    08/17  351    08/24  325    08/31  346   
  2018-Sep 09/07  394    09/14  488    09/21  272    09/28  395         
  2018-Oct 10/05  306    10/12  440    10/19  249    10/26  188         
  2018-Nov 11/02  233    11/09  329    11/16  208    11/23  241    11/30  238   
  2018-Dec 12/07  242    12/14  245    12/21  182    12/28  205         
  2019-Jan 01/04  393    01/11  276    01/18  303    01/25  207         
  2019-Feb 02/01  311    02/08  350    02/15  233    02/22  224         
  2019-Mar 03/01  377    03/08  461    03/15  438    03/22  404    03/29  233   
  2019-Apr 04/05  264    04/12  495    04/19  643    04/26  488         
  2019-May 05/03  603    05/10  446    05/17  762    05/24  428    05/31  375   
  2019-Jun 06/07  334    06/14  361    06/21  337    06/28  219         
  2019-Jul 07/05  393    07/12  443    07/19  449    07/26  380         
  2019-Aug 08/02  346    08/09  398    08/16  346    08/23  338    08/30  397   
  2019-Sep 09/06  340    09/13  400    09/20  280    09/27  437         
  2019-Oct 10/04  415    10/11  237    10/18  505    10/25  679         
  2019-Nov 11/01  465    11/08  393    11/15  321    11/22  468    11/29  446   
  2019-Dec 12/06  284    12/13  414    12/20  174    12/27  333         
  2020-Jan 01/03  241    01/10  125    01/17  280    01/24  272    01/31  186   
  2020-Feb 02/07  236    02/14  129    02/21  251    02/28  346         
  2020-Mar 03/06  266    03/13  388    03/20  348    03/27  319         
  2020-Apr 04/03  340    04/10  300    04/17  263    04/24  335         
  2020-May 05/01  172    05/08  68    05/15  473    05/22  283    05/29  197   
  2020-Jun 06/05  129    06/12  164    06/19  169    06/26  263         
  2020-Jul 07/03  371    07/10  143    07/17  228    07/24  384    07/31  309   
  2020-Aug 08/07  216    08/14  182    08/21  228    08/28  319         
  2020-Sep 09/04  403    09/11  278    09/18  283    09/25  264         
  2020-Oct 10/02  158    10/09  419    10/16  198    10/23  384    10/30  217   
  2020-Nov 11/06  438    11/13  97    11/20  258    11/27  243         
  2020-Dec 12/04  323    12/11  330    12/18  346    12/25  237         
  2021-Jan 01/01  236    01/08  126    01/15  257    01/22  417    01/29  148   
  2021-Feb 02/05  176    02/12  301    02/19  266    02/26  413         
  2021-Mar 03/05  189    03/12  283    03/19  234    03/26  347         
  2021-Apr 04/02  332    04/09  377    04/16  315    04/23  344    04/30  266   
  2021-May 05/07  530    05/14  323    05/21  444    05/28  286         
  2021-Jun 06/04  482    06/11  393    06/18  714    06/25  308         
  2021-Jul 07/02  530    07/09  360    07/16  395    07/23  497    07/30  353   
  2021-Aug 08/06  90    08/13  486    08/20  514    08/27  470         
  2021-Sep 09/03  409    09/10  310    09/17  390    09/24  503         
  2021-Oct 10/01  352    10/08  271    10/15  324    10/22  339    10/29  397   
  2021-Nov 11/05  252    11/12  309    11/19  196    11/26  268         
  2021-Dec 12/03  175    12/10  177    12/17  131    12/24  137    12/31  242   
  2022-Jan 01/07  320    01/14  278    01/21  357    01/28  229         
  2022-Feb 02/04  332    02/11  115    02/18  212    02/25  447         
  2022-Mar 03/04  439    03/11  396    03/18  370    03/25  367         
  2022-Apr 04/01  303    04/08  359    04/15  329    04/22  535    04/29  516   
  2022-May 05/06  272    05/13  544    05/20  517    05/27  639         
  2022-Jun 06/03  343    06/10  92    06/17  332    06/24  481         
  2022-Jul 07/01  242    07/08  276    07/15  364    07/22  320    07/29  241   
  2022-Aug 08/05  363    08/12  273    08/19  147    08/26  373         
  2022-Sep 09/02  354    09/09  195    09/16  208    09/23  289    09/30  185   
  2022-Oct 10/07  238    10/14  411    10/21  569    10/28  234         
  2022-Nov 11/04  309    11/11  357    11/18  223    11/25  176         
  2022-Dec 12/02  257    12/09  183    12/16  342    12/23  287    12/30  272   
  2023-Jan 01/06  117    01/13  326    01/20  326    01/27  237         
  2023-Feb 02/03  359    02/10  317    02/17  273    02/24  263         
  2023-Mar 03/03  530    03/10  337    03/17  383    03/24  451    03/31  297   
  2023-Apr 04/07  254    04/14  497    04/21  307    04/28  266         
  2023-May 05/05  300    05/12  212    05/19  444    05/26  404         
  2023-Jun 06/02  334    06/09  170    06/16  452    06/23  369    06/30  354   
  2023-Jul 07/07  71    07/14  288    07/21  269    07/28  360         
  2023-Aug 08/04  312    08/11  242    08/18  156    08/25  440         
  2023-Sep 09/01  337    09/08  178    09/15  303    09/22  166    09/29  384   
  2023-Oct 10/06  328    10/13  417    10/20  337    10/27  398         
  2023-Nov 11/03  357    11/10  269    11/17  237    11/24  319         
  2023-Dec 12/01  112    12/08  219    12/15  321    12/22  187    12/29  319   
  2024-Jan 01/05  190    01/12  304    01/19  292    01/26  255         
  2024-Feb 02/02  382    02/09  119    02/16  304    02/23  238         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 2/28/2024
Next Release Date: 3/6/2024

Referring Pages: