Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Exports of Crude Oil including Lease Condensate (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 3,601.481 3,430.976 3,656.702 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 1,976.098 1,980.092 2,057.990 2,338.782 2,469.646
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 1,498.788 1,303.083 1,402.810 1,364.733 1,280.223
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 126.596 147.800 195.901 334.181 399.421
Central & South America 3,078.738 3,053.939 3,372.126 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0 0 0 NA NA
Argentina 56.700 91.292 55.809 NA NA
Aruba 0 0 0 NA NA
Bahamas, The 0 0 0 NA NA
Barbados 0 0.765 0.764 NA NA
Belize 2 4 4.345 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 439.900 525.571 631.398 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 0 0 0 0 0
Colombia 266.940 371.032 478.840 NA NA
Costa Rica 0 0 0 NA NA
Cuba 0 0 0 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 364.838 333.972 335.706 NA NA
El Salvador 0 0 0 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 14.120 12.464 10.963 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 0 0 0 NA NA
Jamaica 0 0 0 NA NA
Martinique 0 0 0 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 0 0 0 NA NA
Nicaragua 0 0 0 NA NA
Panama 0 0 0 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 17.860 19.156 18.994 NA NA
Puerto Rico 0 0 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 8 0 NA NA
Trinidad and Tobago 55.620 93.605 45.337 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 0 0 0 NA NA
Venezuela 1,860.760 1,594.082 1,789.968 NA NA
Virgin Islands, U.S. 0 0 0 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 3,139.609 3,147.925 2,917.872 NA NA
Albania 3.660 0 8.997 NA NA
Austria 0.364 0.020 0.710 0.730 0
Belgium 88.991 92.964 94.981 79.918 98.472
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 NA NA
Bulgaria 0 0 0 NA NA
Croatia 0 0 0 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic 0.370 0.390 0.372 0.353 0.389
Denmark 184.677 179.769 157.813 150.656 137.102
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 0 3.048 0 0 0
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 3.197 6.144 1.685 5.044 1.291
Germany 2.656 2.170 13.927 7.417 3.816
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 0 0 0 0.205 0.225
Hungary 4.478 0.561 0.339 0.254 0.366
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 0 0 2.327 0.942 0
Italy 41.297 43.414 33.168 27.354 37.667
Kosovo NA NA 0 NA NA
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 NA NA
Malta 0 0 0 NA NA
Montenegro 0 0 0 NA NA
Netherlands 87.846 73.556 74.624 64.917 59.814
Norway 1,701.499 1,800.514 1,627.649 1,446.165 1,324.113
Poland 5.047 4.573 4.268 5.955 4.297
Portugal 0.389 0 0 0 0
Romania 0 0 1.851 NA NA
Serbia 0 0 0 NA NA
Slovakia 0.408 0.279 0.241 0.279 0.185
Slovenia 0 0 0 0 0
Spain 0 0 0 0 48.808
Sweden 8.391 6.974 16.321 11.506 12.535
Switzerland 0 0 0 0 0
Turkey 0 0 0 0 7.481
United Kingdom 1,006.340 933.549 878.603 694.474 709.893
Eurasia 6,925.870 7,220.545 7,208.036 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan 737.160 871.081 902.329 NA NA
Belarus 29.060 33.718 0 NA NA
Estonia 6.106 8.312 8.292 8.353 9.462
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0.700 0.806 1.100 NA NA
Kazakhstan 980.918 1,366.387 1,380.005 NA NA
Kyrgyzstan 1.060 0 0 NA NA
Latvia 0 0 0 NA NA
Lithuania 2.580 2.220 2.181 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 5,120 4,890.627 4,887.758 NA NA
Tajikistan 0.040 0.079 0.100 NA NA
Turkmenistan 48.066 47.158 25.544 NA NA
Ukraine 0.180 0.157 0.727 NA NA
Uzbekistan 0 0 0 NA NA
Middle East 17,327.775 16,168.453 16,005.260 NA NA
Bahrain 0 2.090 0 NA NA
Iran 2,475.160 2,296.621 2,581.470 NA NA
Iraq 1,766.930 1,902.536 1,947.603 NA NA
Israel 0 0 5.352 5.352 5.338
Jordan 0 0 0 NA NA
Kuwait 1,785.380 1,495.173 1,391.468 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 623.911 665.569 684.685 NA NA
Palestinian Territories 0 0 0 NA NA
Qatar 684.360 1,041.130 1,021.627 NA NA
Saudi Arabia 7,298.700 6,250.406 5,896.090 NA NA
Syria 156.814 134.321 152.412 NA NA
United Arab Emirates 2,338.720 2,180.886 2,141.138 NA NA
Yemen 197.800 199.721 183.413 NA NA
Africa 7,473.338 8,235.272 8,439.505 NA NA
Algeria 783.580 1,175.128 889.304 NA NA
Angola 1,849.380 1,908.881 1,713.579 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 76.520 63.897 55.685 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 126 119.728 126.170 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 229.220 260 286.111 NA NA
Congo (Kinshasa) 13 20 21 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 41.520 46.244 38.341 NA NA
Djibouti 0 0 0 NA NA
Egypt 89.500 86.196 110.656 NA NA
Equatorial Guinea 331.118 346.120 399.866 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 219.160 226.992 243.283 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 0 0 0 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 0 0 0 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0 0 0 NA NA
Libya 1,335.560 1,404.995 1,479.809 NA NA
Madagascar 0 0 0 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 8 11.250 8.232 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 0 0 0 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 1,931.940 2,115.367 2,627.313 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 0 0 0 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0 0 0 NA NA
Somalia 0 0 0 NA NA
South Africa 0.260 10.300 0 NA NA
Sudan and South Sudan 367.820 370.700 362.300 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 70.760 69.474 77.858 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0 0 0 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 1,592.401 1,749.300 1,657.587 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 288.281 281.278 350.377 310.289 299.950
Bangladesh 0 0 2.422 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 163.600 142.052 147.643 NA NA
Burma (Myanmar) 0.820 0.854 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 84.760 103.679 60.600 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0 0 0 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 0 0 0 NA NA
India 0 0 0 NA NA
Indonesia 272.832 401.261 354.682 NA NA
Japan 0 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 4.489 6.166 9.144 14.013 6.855
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 289.880 254.460 349.342 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 2.904 5.260 5.680 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0 0 0 NA NA
New Zealand 50.927 45.330 47.088 41.032 35.542
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 0 0 0 NA NA
Papua New Guinea 13 32.400 28.400 NA NA
Philippines 0 26.189 18.581 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1.400 0.100 10.980 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 0 0 0 NA NA
Taiwan 0 0 0 NA NA
Thailand 44.460 44.801 28.531 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 100.008 96 87.500 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 275.040 309.469 156.617 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 43,139.211 43,006.409 43,257.086 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

return to EIA home