Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Exports of Crude Oil including Lease Condensate (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 2,893 2,849 2,942 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 1,551 1,493 1,449 1,684 1,756
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 1,505 1,312 1,460 1,421 1,333
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 29 44 42 47 67
Central & South America 3,079 3,054 3,299 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0 0 0 NA NA
Argentina 57 91 91 NA NA
Aruba 0 0 0 NA NA
Bahamas, The 0 0 0 NA NA
Barbados 0 .8 .8 NA NA
Belize 2 4 4.3 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 440 526 619 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 0 0 0 0 0
Colombia 267 371 484 NA NA
Costa Rica 0 0 0 NA NA
Cuba 0 0 0 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 365 334 342 NA NA
El Salvador 0 0 0 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 14 12 11 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 0 0 0 NA NA
Jamaica 0 0 0 NA NA
Martinique 0 0 0 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 0 0 0 NA NA
Nicaragua 0 0 0 NA NA
Panama 0 0 0 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 18 19 19 NA NA
Puerto Rico 0 0 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 8 7.6 NA NA
Trinidad and Tobago 56 94 75 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 0 0 0 NA NA
Venezuela 1,861 1,594 1,645 NA NA
Virgin Islands, U.S. 0 0 0 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 2,911 2,765 2,562 NA NA
Albania 3.7 0 9 NA NA
Austria 0 0 0 0 0
Belgium 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 NA NA
Bulgaria 0 0 0 NA NA
Croatia 0 0 0 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic .4 .4 .4 .4 .4
Denmark 174 173 155 147 128
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 0 0 0 0 0
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 0 0 0 4 0
Germany 2.7 2.2 14 7.6 3.9
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 0 0 0 0 0
Hungary 4.5 .1 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 0 0 1.9 .8 0
Italy 20 4.6 6.3 8.9 15
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 NA NA
Malta 0 0 0 NA NA
Montenegro 0 0 0 NA NA
Netherlands 19 13 10 8 11
Norway 1,674 1,772 1,602 1,423 1,303
Poland 5 4.5 4.2 5.9 4.3
Portugal 0 0 0 0 0
Romania 0 0 1.6 NA NA
Serbia 0 0 0 NA NA
Slovakia .4 .3 .3 .3 .2
Slovenia 0 0 0 0 0
Spain 0 0 0 0 0
Sweden 0 0 0 .7 .6
Switzerland 0 0 0 0 0
Turkey 0 0 0 0 0
United Kingdom 821 775 740 563 576
Eurasia 6,920 7,220 7,248 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan 737 871 908 NA NA
Belarus 29 34 0 NA NA
Estonia 0 0 0 0 0
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia .7 .8 1.1 NA NA
Kazakhstan 981 1,366 1,406 NA NA
Kyrgyzstan 1.1 0 0 NA NA
Latvia 0 0 0 NA NA
Lithuania 2.6 2.2 2.2 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 5,120 4,891 4,888 NA NA
Tajikistan (s) (s) (s) NA NA
Turkmenistan 48 47 35 NA NA
Ukraine .2 .2 0 NA NA
Uzbekistan 0 0 0 NA NA
Middle East 17,328 16,168 16,811 NA NA
Bahrain 0 2.1 0 NA NA
Iran 2,475 2,297 2,377 NA NA
Iraq 1,767 1,903 1,914 NA NA
Israel 0 0 0 0 0
Jordan 0 0 0 NA NA
Kuwait 1,785 1,495 1,395 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 624 666 705 NA NA
Palestinian Territories 0 0 0 NA NA
Qatar 684 1,041 1,106 NA NA
Saudi Arabia 7,299 6,250 6,844 NA NA
Syria 157 134 152 NA NA
United Arab Emirates 2,339 2,181 2,142 NA NA
Yemen 198 200 175 NA NA
Africa 7,473 8,235 8,371 NA NA
Algeria 784 1,175 1,097 NA NA
Angola 1,849 1,909 1,928 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 77 64 56 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 126 120 126 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 229 260 288 NA NA
Congo (Kinshasa) 13 20 22 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 42 46 32 NA NA
Djibouti 0 0 0 NA NA
Egypt 90 86 85 NA NA
Equatorial Guinea 331 346 319 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 219 227 225 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 0 0 0 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 0 0 0 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0 0 0 NA NA
Libya 1,336 1,405 1,378 NA NA
Madagascar 0 0 0 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 8 11 7.3 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 0 0 0 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 1,932 2,115 2,341 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 0 0 0 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0 0 0 NA NA
Somalia 0 0 0 NA NA
South Africa .3 10 0 NA NA
Sudan and South Sudan 368 371 389 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 71 69 78 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0 0 0 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 1,533 1,710 1,536 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 249 248 314 272 261
Bangladesh 0 0 0 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 164 142 148 NA NA
Burma (Myanmar) .8 .9 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 85 104 61 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0 0 0 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 0 0 0 NA NA
India 0 0 0 NA NA
Indonesia 273 401 338 NA NA
Japan 0 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 0 0 0 0 0
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 290 254 245 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 2.9 5.3 5.7 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0 0 0 NA NA
New Zealand 51 46 47 45 36
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 0 0 0 NA NA
Papua New Guinea 13 32 28 NA NA
Philippines 0 26 20 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1.4 0.100 0 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 0 0 0 NA NA
Taiwan 0 0 0 NA NA
Thailand 44 45 27 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 100 96 87 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 275 309 215 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 42,137 42,002 42,769 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

return to EIA home