Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Exports of Crude Oil including Lease Condensate (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 2,893.470 2,848.817 2,941.764 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 1,550.660 1,493.263 1,449.003 1,683.631 1,755.772
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 1,505.373 1,311.759 1,460.270 1,420.795 1,332.782
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 28.590 43.795 41.638 47.008 67.467
Central & South America 3,078.738 3,053.939 3,298.695 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0 0 0 NA NA
Argentina 56.700 91.292 90.921 NA NA
Aruba 0 0 0 NA NA
Bahamas, The 0 0 0 NA NA
Barbados 0 0.765 0.764 NA NA
Belize 2 4 4.345 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 439.900 525.571 619.150 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 0 0 0 0 0
Colombia 266.940 371.032 483.840 NA NA
Costa Rica 0 0 0 NA NA
Cuba 0 0 0 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 364.838 333.972 341.727 NA NA
El Salvador 0 0 0 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 14.120 12.464 10.963 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 0 0 0 NA NA
Jamaica 0 0 0 NA NA
Martinique 0 0 0 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 0 0 0 NA NA
Nicaragua 0 0 0 NA NA
Panama 0 0 0 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 17.860 19.156 18.994 NA NA
Puerto Rico 0 0 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 8 7.621 NA NA
Trinidad and Tobago 55.620 93.605 75.337 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 0 0 0 NA NA
Venezuela 1,860.760 1,594.082 1,645.031 NA NA
Virgin Islands, U.S. 0 0 0 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 2,910.860 2,765.325 2,561.953 NA NA
Albania 3.660 0 8.997 NA NA
Austria 0 0 0 0 0
Belgium 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 NA NA
Bulgaria 0 0 0 NA NA
Croatia 0 0 0 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic 0.403 0.424 0.404 0.384 0.423
Denmark 174.282 172.821 155.194 146.875 128.431
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 0 0 0 0 0
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 0 0 0 4.038 0
Germany 2.718 2.221 14.255 7.592 3.907
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 0 0 0 0 0
Hungary 4.531 0.121 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 0 0 1.858 0.787 0
Italy 19.734 4.624 6.300 8.864 14.639
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 NA NA
Malta 0 0 0 NA NA
Montenegro 0 0 0 NA NA
Netherlands 18.828 13.165 10.217 7.976 11.095
Norway 1,674.238 1,771.667 1,601.572 1,422.996 1,302.899
Poland 5.014 4.543 4.240 5.916 4.269
Portugal 0 0 0 0 0
Romania 0 0 1.604 NA NA
Serbia 0 0 0 NA NA
Slovakia 0.443 0.303 0.262 0.303 0.201
Slovenia 0 0 0 0 0
Spain 0 0 0 0 0
Sweden 0 0 0 0.666 0.584
Switzerland 0 0 0 0 0
Turkey 0 0 0 0 0
United Kingdom 821.050 775.284 740.029 562.906 576.471
Eurasia 6,919.764 7,219.954 7,247.900 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan 737.160 871.081 907.540 NA NA
Belarus 29.060 33.718 0 NA NA
Estonia 0 0 0 0 0
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0.700 0.806 1.100 NA NA
Kazakhstan 980.918 1,366.387 1,406.183 NA NA
Kyrgyzstan 1.060 0 0 NA NA
Latvia 0 0 0 NA NA
Lithuania 2.580 2.220 2.181 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 5,120 4,890.627 4,887.826 NA NA
Tajikistan 0.040 0.079 0.079 NA NA
Turkmenistan 48.066 47.158 35.368 NA NA
Ukraine 0.180 0.157 0 NA NA
Uzbekistan 0 0 0 NA NA
Middle East 17,327.775 16,168.453 16,811.227 NA NA
Bahrain 0 2.090 0 NA NA
Iran 2,475.160 2,296.621 2,377.195 NA NA
Iraq 1,766.930 1,902.536 1,913.970 NA NA
Israel 0 0 0 0 0
Jordan 0 0 0 NA NA
Kuwait 1,785.380 1,495.173 1,395.026 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 623.911 665.569 705.128 NA NA
Palestinian Territories 0 0 0 NA NA
Qatar 684.360 1,041.130 1,106.123 NA NA
Saudi Arabia 7,298.700 6,250.406 6,844.096 NA NA
Syria 156.814 134.321 152.412 NA NA
United Arab Emirates 2,338.720 2,180.886 2,142.100 NA NA
Yemen 197.800 199.721 175.176 NA NA
Africa 7,473.338 8,235.272 8,371.224 NA NA
Algeria 783.580 1,175.128 1,096.927 NA NA
Angola 1,849.380 1,908.881 1,928.107 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 76.520 63.897 55.685 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 126 119.728 125.728 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 229.220 260 287.569 NA NA
Congo (Kinshasa) 13 20 22.240 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 41.520 46.244 32.193 NA NA
Djibouti 0 0 0 NA NA
Egypt 89.500 86.196 85 NA NA
Equatorial Guinea 331.118 346.120 319.120 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 219.160 226.992 225.271 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 0 0 0 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 0 0 0 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0 0 0 NA NA
Libya 1,335.560 1,404.995 1,378.396 NA NA
Madagascar 0 0 0 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 8 11.250 7.337 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 0 0 0 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 1,931.940 2,115.367 2,340.587 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 0 0 0 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0 0 0 NA NA
Somalia 0 0 0 NA NA
South Africa 0.260 10.300 0 NA NA
Sudan and South Sudan 367.820 370.700 389.080 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 70.760 69.474 77.984 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0 0 0 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 1,532.664 1,710.033 1,536.240 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 249.130 247.874 314.124 271.943 261.333
Bangladesh 0 0 0 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 163.600 142.052 147.924 NA NA
Burma (Myanmar) 0.820 0.854 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 84.760 103.679 60.600 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0 0 0 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 0 0 0 NA NA
India 0 0 0 NA NA
Indonesia 272.832 401.261 338.135 NA NA
Japan 0 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 0 0 0 0 0
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 289.880 254.460 244.976 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 2.904 5.260 5.680 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0 0 0 NA NA
New Zealand 51.268 45.633 47.289 45.492 35.521
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 0 0 0 NA NA
Papua New Guinea 13 32.400 28.400 NA NA
Philippines 0 26.189 20.085 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1.400 0.100 0 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 0 0 0 NA NA
Taiwan 0 0 0 NA NA
Thailand 44.460 44.801 27.254 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 100.008 96 87 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 275.040 309.469 214.773 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 42,136.609 42,001.793 42,769.002 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

return to EIA home