Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Imports of Crude Oil including Lease Condensate (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 12,257.265 11,264.540 11,389.456 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 856.303 818.013 789.348 693.915 735.763
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 8.929 10.505 8.390 7.677 10.109
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 11,392.033 10,436.022 10,591.718 10,406.471 9,812.434
Central & South America 2,016.997 2,089.074 1,633.542 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0 0 0 NA NA
Argentina 0.290 0 0 NA NA
Aruba 224 228.766 209.032 NA NA
Bahamas, The 0 0 0 NA NA
Barbados 0 0 0 NA NA
Belize 0 0 0 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 424.566 374.962 338.727 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 205.726 195.513 157.386 180.825 166.551
Colombia 5.792 0 0 NA NA
Costa Rica 15.871 8.060 10.040 NA NA
Cuba 40 130.160 121.340 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 41.581 26.400 28.500 NA NA
Ecuador (s) 0 0 NA NA
El Salvador 17.175 16.880 16.160 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala (s) 0 0 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras (s) 0 0 NA NA
Jamaica 22.548 23.800 22.940 NA NA
Martinique 16 16.960 16.920 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 231 204.100 92.295 NA NA
Nicaragua 10.968 16.680 15.640 NA NA
Panama 0 0 0 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 129.226 99.860 95.440 NA NA
Puerto Rico 36.508 36.608 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 0 0.001 NA NA
Trinidad and Tobago 111.807 97.560 70.260 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 42.584 38.200 38.680 NA NA
Venezuela (s) 132 0 NA NA
Virgin Islands, U.S. 441.355 442.564 400.181 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 13,655.602 12,536.867 12,478.029 NA NA
Albania 0 1.220 0 NA NA
Austria 169.237 162.505 148.420 165.748 154.841
Belgium 735.374 688.559 710.863 645.542 680.107
Bosnia and Herzegovina 3.311 19.217 22.140 NA NA
Bulgaria 146.837 125.160 120.033 NA NA
Croatia 123.713 80.789 72.382 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic 162.507 144.262 154.682 138.302 141.088
Denmark 50.645 72.223 56.008 61.798 87.228
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 243.243 235.919 227.341 230.469 228.052
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 1,692.406 1,464.858 1,306.568 1,308.986 1,159.396
Germany 2,129.761 1,980.409 1,883.266 1,827.072 1,888.094
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 433.089 411.704 429.330 368.745 462.107
Hungary 138.220 114.292 121.004 124.387 115.851
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 65.664 54.855 62.908 62.800 63.169
Italy 1,812.557 1,668.112 1,735.950 1,585.607 1,530.953
Kosovo NA NA 0 NA NA
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 21 19.960 16.860 NA NA
Malta (s) 0 0 NA NA
Montenegro 0 0 0 NA NA
Netherlands 1,296.046 1,320.450 1,346.660 1,265.960 1,274.440
Norway 17.367 20.021 11.460 11.523 28.089
Poland 432.582 427.629 465.315 487.509 493.999
Portugal 257.867 227.125 231.788 217.099 225.761
Romania 174 145.880 121.307 NA NA
Serbia 49 46.580 38.160 NA NA
Slovakia 117.414 114.536 109.277 120.631 107.605
Slovenia 0 0 0 0 0
Spain 1,212.856 1,112.702 1,127.055 1,120.534 1,233.218
Sweden 432.679 390.942 406.728 388.188 423.692
Switzerland 105.654 98.220 91.986 90.589 70.739
Turkey 434.536 285.947 340.747 364.488 395.464
United Kingdom 1,198.034 1,102.789 1,119.792 1,179.953 1,222.491
Eurasia 912.790 920.020 789.908 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan (s) 0 0 NA NA
Belarus 419.220 430.180 294.780 NA NA
Estonia 0 0 0 0 0
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0.300 0.100 0.120 NA NA
Kazakhstan 124.571 120.580 119.560 NA NA
Kyrgyzstan 2.513 0 0.300 NA NA
Latvia 0 0.040 0.040 NA NA
Lithuania 186.518 181.660 186.432 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 48 35.680 31.456 NA NA
Tajikistan 0 0 0 NA NA
Turkmenistan 0 0 0 NA NA
Ukraine 131.668 151.640 156.920 NA NA
Uzbekistan 0 0.140 0.300 NA NA
Middle East 532.252 544.484 593.063 NA NA
Bahrain 212 223.760 234.960 NA NA
Iran 0 0 38.812 NA NA
Iraq 0 0 0 NA NA
Israel 244.178 249.344 250.971 275.553 274.800
Jordan 76.075 71.240 68.320 NA NA
Kuwait 0 0 0 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 0 0 0 NA NA
Palestinian Territories 0 0 0 NA NA
Qatar 0 0 0 NA NA
Saudi Arabia 0 0 0 NA NA
Syria 0 0.140 0 NA NA
United Arab Emirates 0 0 0 NA NA
Yemen 0 0 0 NA NA
Africa 860.730 843.294 764.321 NA NA
Algeria 8.876 7.320 6.400 NA NA
Angola 0 0 0 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 33.169 28.400 34.220 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 0 0 0 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 0 0 0 NA NA
Congo (Kinshasa) 0 0 0 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 72.357 62.060 60.120 NA NA
Djibouti 0 0 0 NA NA
Egypt 59.954 50.420 48.740 NA NA
Equatorial Guinea 0 0 0 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 0 0 0 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 39.515 19.620 33.240 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 39.193 32.314 30.861 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0 0 0 NA NA
Libya 0 0 0 NA NA
Madagascar 0 0 0 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 0 0 0 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 110.704 95.720 122.040 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 0 0 0 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 18.655 13.100 13.100 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0 0 0 NA NA
Somalia 1 0 0 NA NA
South Africa 467.774 500.800 399.420 NA NA
Sudan and South Sudan 0 0 0 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 0 23.380 3.680 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 9.534 10.160 12.500 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 16,876.428 17,530.034 18,376.851 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 398.222 409.925 486.776 500.963 511.535
Bangladesh 22.738 17.220 25.500 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 0 0 0 NA NA
Burma (Myanmar) 0 0 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 3,577.860 4,081.893 4,753.640 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0 0 0 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 0 0 0 NA NA
India 2,556.691 3,185.180 3,266.780 NA NA
Indonesia 258.033 374 395.211 NA NA
Japan 4,224.871 3,724.332 3,754.633 3,643.710 3,723.631
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 8.975 6.860 10.560 NA NA
Korea, South 2,358.526 2,348.527 2,401.048 2,540.234 2,573.735
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 220.248 114.940 159.576 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 0 0 0 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0 0 0 NA NA
New Zealand 102.113 96.918 103.708 104.723 106.794
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 177 151.160 133.160 NA NA
Papua New Guinea 24.677 14.880 14.880 NA NA
Philippines 203 135.860 182.040 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1,006.263 1,078.300 929.200 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 38.270 41.320 36.372 NA NA
Taiwan 902.652 945.618 876.148 NA NA
Thailand 796.289 803.102 847.620 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 0 0 0 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 0 0 0 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 47,112.064 45,728.312 46,025.171 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

return to EIA home