Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Imports of Crude Oil including Lease Condensate (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 10,614.568 9,818.935 9,983.621 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 847.231 806.127 770.317 678.848 722.041
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 0 0 0 0 0
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 9,783.317 9,012.808 9,213.304 8,935.403 8,526.653
Central & South America 2,012.200 2,090.541 1,664.267 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0 0 0 NA NA
Argentina 0.290 0 0 NA NA
Aruba 224 228.766 228.766 NA NA
Bahamas, The 0 0 0 NA NA
Barbados 0 0 0 NA NA
Belize 0 0 0 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 424.566 374.962 343.640 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 205.260 192.733 154.103 176.098 163.156
Colombia 5.792 0 0 NA NA
Costa Rica 15.871 8.060 10.040 NA NA
Cuba 40 130.160 121.340 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 41.581 26.400 27.260 NA NA
Ecuador (s) 0 0 NA NA
El Salvador 17.175 16.880 16.160 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala (s) 0 0 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras (s) 0 0 NA NA
Jamaica 22.548 23.800 22.940 NA NA
Martinique 16 16.960 16.960 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 231 204.100 85.400 NA NA
Nicaragua 10.968 16.680 15.640 NA NA
Panama 0 0 0 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 129.226 99.860 95.440 NA NA
Puerto Rico 36.508 36.608 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 0 0.001 NA NA
Trinidad and Tobago 111.807 97.560 70.260 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 42.584 38.200 38.680 NA NA
Venezuela (s) 132 0 NA NA
Virgin Islands, U.S. 441.355 442.564 402 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 12,745.049 11,615.939 11,646.805 NA NA
Albania 0 1.220 0 NA NA
Austria 159.786 150.149 137.141 147.157 150.713
Belgium 674.966 636.417 667.683 599.052 634.710
Bosnia and Herzegovina 3.311 19.217 22.140 NA NA
Bulgaria 146.837 125.160 124.680 NA NA
Croatia 123.713 80.789 70.720 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic 161.242 143.197 154.004 137.973 140.777
Denmark 47.603 70.873 55.006 60.939 74.677
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 220.807 215.025 214.685 214.068 203.813
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 1,667.048 1,441.676 1,297.863 1,295.867 1,146.965
Germany 2,121.590 1,974.763 1,876.439 1,820.483 1,880.943
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 386.679 355.819 405.460 328.646 418.277
Hungary 132.389 108.074 114.846 117.256 108.216
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 64.683 54.568 62.068 61.053 61.125
Italy 1,666.201 1,539.988 1,591.721 1,447.677 1,386.758
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 21 19.960 16.860 NA NA
Malta (s) 0 0 NA NA
Montenegro 0 0 0 NA NA
Netherlands 980.198 966.619 1,027.387 981.532 999.735
Norway 17.054 19.839 11.325 11.466 28.093
Poland 413.276 401.498 452.249 474.386 489.741
Portugal 243.252 211.071 222.343 208.077 223.093
Romania 174 145.880 122.040 NA NA
Serbia 49 46.580 37.660 NA NA
Slovakia 116.717 113.611 108.373 119.706 106.805
Slovenia 0 0 0 0 0
Spain 1,179.043 1,055.412 1,060.622 1,046.942 1,177.795
Sweden 421.262 381.361 398.113 376.551 413.481
Switzerland 104.685 96.189 91.070 88.718 69.983
Turkey 432.859 284.476 338.934 362.034 390.326
United Kingdom 1,040.768 956.509 965.374 1,011.586 1,086.103
Eurasia 912.790 920.020 791.380 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan (s) 0 0 NA NA
Belarus 419.220 430.180 294.780 NA NA
Estonia 0 0 0 0 0
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0.300 0.100 0.120 NA NA
Kazakhstan 124.571 120.580 119.560 NA NA
Kyrgyzstan 2.513 0 0 NA NA
Latvia 0 0.040 0 NA NA
Lithuania 186.518 181.660 190.120 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 48 35.680 31.500 NA NA
Tajikistan 0 0 0 NA NA
Turkmenistan 0 0 0 NA NA
Ukraine 131.668 151.640 155.300 NA NA
Uzbekistan 0 0.140 0 NA NA
Middle East 528.010 548.024 569.480 NA NA
Bahrain 212 223.760 224.960 NA NA
Iran 0 0 15.600 NA NA
Iraq 0 0 0 NA NA
Israel 202.366 226.880 220.560 237.600 236.951
Jordan 76.075 71.240 68.320 NA NA
Kuwait 0 0 0 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 0 0 0 NA NA
Palestinian Territories 0 0 0 NA NA
Qatar 0 0 0 NA NA
Saudi Arabia 0 0 0 NA NA
Syria 0 0.140 0 NA NA
United Arab Emirates 0 0 0 NA NA
Yemen 0 0 0 NA NA
Africa 860.730 843.294 741.880 NA NA
Algeria 8.876 7.320 6.400 NA NA
Angola 0 0 0 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 33.169 28.400 34.220 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 0 0 0 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 0 0 0 NA NA
Congo (Kinshasa) 0 0 0 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 72.357 62.060 49.780 NA NA
Djibouti 0 0 0 NA NA
Egypt 59.954 50.420 48.740 NA NA
Equatorial Guinea 0 0 0 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 0 0 0 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 39.515 19.620 32.060 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 39.193 32.314 31.040 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0 0 0 NA NA
Libya 0 0 0 NA NA
Madagascar 0 0 0 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 0 0 0 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 110.704 95.720 122.860 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 0 0 0 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 18.655 13.100 15.500 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0 0 0 NA NA
Somalia 1 0 0 NA NA
South Africa 467.774 500.800 385.100 NA NA
Sudan and South Sudan 0 0 0 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 0 23.380 3.680 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 9.534 10.160 12.500 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 16,451.069 17,205.045 18,279.737 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 386.043 398.528 476.541 492.244 503.057
Bangladesh 22.738 17.220 23.620 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 0 0 0 NA NA
Burma (Myanmar) 0 0 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 3,577.860 4,081.893 4,753.640 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0 0 0 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 0 0 0 NA NA
India 2,556.691 3,185.180 3,271.880 NA NA
Indonesia 258.033 374 388.420 NA NA
Japan 3,972.314 3,444.428 3,472.659 3,366.266 3,456.989
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 8.975 6.860 6.540 NA NA
Korea, South 2,332.768 2,319.944 2,371.966 2,515.280 2,548.657
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 220.248 114.940 160.480 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 0 0 0 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0 0 0 NA NA
New Zealand 97.551 91.812 99.807 103.200 105.908
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 177 151.160 151.160 NA NA
Papua New Guinea 24.677 14.880 14.880 NA NA
Philippines 203 135.860 182.040 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1,006.263 1,078.300 1,137.360 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 38.270 41.320 36.380 NA NA
Taiwan 902.652 945.618 885.880 NA NA
Thailand 796.289 803.102 847.620 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 0 0 0 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 0 0 0 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 44,124.416 43,041.798 43,677.169 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure
F = Forecast

return to EIA home