Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Consumption of Residual Fuel Oil for Bunkering (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 297.706 274.557 281.944 NA NA
Bermuda 0.328 0.328 0.332 NA NA
Canada 11.072 8.878 9.674 11.356 8.800
Greenland 0 0 0 NA NA
Mexico 1.827 1.814 1.814 1.568 1.810
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 284.478 263.536 270.124 225.897 199.649
Central & South America 164.130 192.255 218.809 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0.055 0.073 0.073 NA NA
Argentina 13.192 13.320 18.119 NA NA
Aruba 0 0 0 NA NA
Bahamas, The 4.014 4.105 4.105 NA NA
Barbados 0 0 0 NA NA
Belize 0 0 0 NA NA
Bolivia 0 0 0 NA NA
Brazil 70.140 57.367 61.418 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 0 0 7.015 8.694 1.322
Colombia 0.347 0.055 0.091 NA NA
Costa Rica 0 0 0 NA NA
Cuba 0.620 0 0 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 19.341 23.410 10.309 NA NA
El Salvador 0 0 0 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 0 0 0 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 0 0 0.018 NA NA
Jamaica 0.255 0.255 1.186 NA NA
Martinique 0.325 0.330 0.330 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 29.870 28.665 37.187 NA NA
Nicaragua 0 0 0 NA NA
Panama 0 40 53.481 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 0 0 2.007 NA NA
Puerto Rico 0 0 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0.109 0.113 0.113 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 0 0 0 NA NA
Trinidad and Tobago 5.328 3.430 2.901 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 5.936 7.116 6.332 NA NA
Venezuela 14.597 14.013 14.123 NA NA
Virgin Islands, U.S. 0 0 0 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 882.365 782.730 773.950 NA NA
Albania 0 0 0 NA NA
Austria 0 0 0 0 0
Belgium 160.845 121.560 108.819 125.201 99.252
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 NA NA
Bulgaria 0.292 1.040 0.839 NA NA
Croatia 0.401 0.109 0.109 NA NA
Cyprus 3.011 2.664 2.445 NA NA
Czech Republic 0 0 0 0 0
Denmark 11.755 4.736 6.768 8.252 7.155
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 0 0 0 0 0
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 42.471 42.817 41.227 45.044 41.802
Germany 45.256 40.555 40.768 40.573 38.277
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 20.564 21.166 40.653 NA NA
Greece 49.609 33.469 42.464 41.651 36.550
Hungary 0 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0
Ireland 0.775 0.583 0.707 0.318 0.423
Italy 56.358 48.225 48.649 51.812 44.304
Kosovo NA NA 0 NA NA
Luxembourg 0 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 NA NA
Malta 12.992 14.670 22.680 NA NA
Montenegro 0 0 0 NA NA
Netherlands 253.242 233.137 220.466 240.859 217.996
Norway 3.366 1.537 2.916 3.481 3.225
Poland 4.124 3.340 2.880 1.997 1.357
Portugal 8.776 7.952 7.440 9.277 11.314
Romania 0.949 0.164 0.073 NA NA
Serbia 0 0 0 NA NA
Slovakia 0 0 0 0 0
Slovenia 1.145 0.530 0.353 0.618 0.916
Spain 133.194 133.206 126.226 131.845 124.682
Sweden 35.211 37.039 32.427 26.984 26.417
Switzerland 0 0 0 0 0
Turkey 7.948 3.128 2.439 1.149 0.634
United Kingdom 30.082 31.101 22.602 26.984 20.037
Eurasia 4.434 6.058 17.535 NA NA
Armenia 0 0 0 NA NA
Azerbaijan 0 0 0 NA NA
Belarus 0 0 0 NA NA
Estonia 0 0 0 0 0.493
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0 0 0 NA NA
Kazakhstan 0 0 0 NA NA
Kyrgyzstan 0 0 0 NA NA
Latvia 3.011 3.978 3.412 NA NA
Lithuania 1.423 2.080 2.317 NA NA
Moldova 0 0 0 NA NA
Russia 0 0 11.806 NA NA
Tajikistan 0 0 0 NA NA
Turkmenistan 0 0 0 NA NA
Ukraine 0 0 0 NA NA
Uzbekistan 0 0 0 NA NA
Middle East 377.957 351.569 371.047 NA NA
Bahrain 0 1.168 1.441 NA NA
Iran 15.491 59.046 41.858 NA NA
Iraq 0 0 2.628 NA NA
Israel 6.309 5.778 5.513 5.725 5.710
Jordan 0.349 0.365 0.182 NA NA
Kuwait 16.842 6.441 9.032 NA NA
Lebanon 0.401 0.438 0.474 NA NA
Oman 0 2.226 4.032 NA NA
Palestinian Territories 0 0 0 NA NA
Qatar 0 0 0 NA NA
Saudi Arabia 52.441 47.405 60.998 NA NA
Syria 0 0 1.624 NA NA
United Arab Emirates 284.993 228.100 242.698 NA NA
Yemen 1.131 0.602 0.566 NA NA
Africa 73.989 73.342 61.697 NA NA
Algeria 5.000 4.379 4.981 NA NA
Angola 0 3.376 0.091 NA NA
Benin 0 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 0.109 0.091 0.073 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 0 0 0 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 0 0 0 NA NA
Congo (Kinshasa) 0 0 0 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 0.438 0.401 0.347 NA NA
Djibouti 1.204 1.204 1.204 NA NA
Egypt 6.715 3.905 5.930 NA NA
Equatorial Guinea 0 0 0 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 2.445 2.354 2.244 NA NA
Gambia, The 0 0 0 NA NA
Ghana 0 0 0 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 0.018 0.511 0.091 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0.182 0.182 0.182 NA NA
Libya 1.642 1.642 1.642 NA NA
Madagascar 0.178 0.109 0.109 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 0 0 0 NA NA
Mauritius 1.752 1.971 2.244 NA NA
Morocco 0 0 2.080 NA NA
Mozambique 0 0 0 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 7.317 7.791 8.503 NA NA
Reunion 0.438 0.438 0.438 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 0 0 0 NA NA
Seychelles 0.040 0.065 0.043 NA NA
Sierra Leone 0.383 0 0 NA NA
Somalia 0.182 0.146 0.146 NA NA
South Africa 45.543 44.230 30.454 NA NA
Sudan and South Sudan 0 0 0 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0.401 0.401 0.839 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 0 0.146 0.055 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0 0 0 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 1,093.974 1,235.601 1,346.444 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 15.613 12.298 10.510 12.681 12.592
Bangladesh 0.657 0.657 1.478 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 0 0 1.660 NA NA
Burma (Myanmar) 0 0 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 144.568 170.697 150.698 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 0.109 0.087 0.091 NA NA
French Polynesia 0.067 0.045 0.036 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 104.735 121.048 167.248 NA NA
India 0 2.317 0.086 NA NA
Indonesia 1.642 1.715 1.825 NA NA
Japan 92.348 83.770 79.902 74.172 72.004
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 148.813 134.806 142.889 143.254 141.643
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 0.803 0.383 0.420 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 0 0 0 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0 0 0 NA NA
New Zealand 5.368 5.437 5.200 4.507 4.986
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 2.403 3.558 2.664 NA NA
Papua New Guinea 0.104 0.104 0.104 NA NA
Philippines 3.473 3.047 2.773 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 539.971 634.835 716.142 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 2.573 2.609 2.737 NA NA
Taiwan 30.727 26.165 29.253 NA NA
Thailand 0 26.731 24.888 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 0 0 0 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 0 5.292 5.839 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 2,894.555 2,916.113 3,071.426 NA NA

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

return to EIA home