Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Total Exports of Refined Petroleum Products (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 1,644.523 3,186.069 3,574.200 NA NA
Bermuda 0 0 0 NA NA
Canada 915.980 962.922 1,073.152 1,094.877 1,236.758
Greenland 1.034 0.929 0.920 NA NA
Mexico 190.156 241.892 189.147 179.900 138.150
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 NA NA
United States 1,773.025 1,980.326 2,310.918 2,938.877 3,137.350
Central & South America 2,071.147 2,210.136 1,760.569 NA NA
Antarctica 0 0 0 NA NA
Antigua and Barbuda 0.239 0.239 0.239 NA NA
Argentina 66.703 115.812 94.496 NA NA
Aruba 205.405 234.227 234.227 NA NA
Bahamas, The 41.607 41.769 41.769 NA NA
Barbados 0 0 0 NA NA
Belize 0 0 0 NA NA
Bolivia 0.865 6.815 6.915 NA NA
Brazil 164.279 240.804 158.373 NA NA
Cayman Islands 0 0 0 NA NA
Chile 21.076 19.413 13.016 8.603 10.927
Colombia 52.675 78.985 92.408 NA NA
Costa Rica 0.737 1.282 1.898 NA NA
Cuba 0 14.430 11.318 NA NA
Dominica 0 0 0 NA NA
Dominican Republic 0 0 0 NA NA
Ecuador 42.229 33.803 28.613 NA NA
El Salvador 2.158 1.997 2.425 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 0 0 NA NA
French Guiana 0 0 0 NA NA
Grenada 0 0 0 NA NA
Guadeloupe 0 0 0 NA NA
Guatemala 4.162 4.481 4.911 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0 0 0 NA NA
Honduras 8.419 9.680 0 NA NA
Jamaica 9.145 0 0 NA NA
Martinique 4.757 3.357 3.357 NA NA
Montserrat 0 0 0 NA NA
Netherlands Antilles 197.158 180.215 77.142 NA NA
Nicaragua 1.000 0.489 0.519 NA NA
Panama 0 0 0 NA NA
Paraguay 0 0 0 NA NA
Peru 60.724 70.293 80.559 NA NA
Puerto Rico 8.440 8.795 0 NA NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 NA NA
Saint Lucia 0 0 0 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 0 0 0 NA NA
Suriname 1.058 1.022 1.015 NA NA
Trinidad and Tobago 148.567 118.414 106.549 NA NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 NA NA
Uruguay 6.093 3.456 4.656 NA NA
Venezuela 627.398 669.675 479.994 NA NA
Virgin Islands, U.S. 390.040 346.553 316.146 NA NA
Virgin Islands, British 0 0 0 NA NA
Europe 5,264.304 6,517.078 6,738.363 NA NA
Albania 0.914 0.512 0.068 NA NA
Austria 47.816 42.536 42.592 43.843 46.926
Belgium 522.556 445.664 441.315 470.183 491.294
Bosnia and Herzegovina 0 1.752 10.458 NA NA
Bulgaria 78.183 65.387 73.745 NA NA
Croatia 38.140 41.901 42.306 NA NA
Cyprus 0 0 0 NA NA
Czech Republic 29.243 25.028 35.536 34.273 36.109
Denmark 103.892 99.281 103.793 115.442 128.542
Faroe Islands 0 0 0 NA NA
Finland 138.650 134.808 140.402 150.883 150.442
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 600.068 492.501 464.167 444.519 431.673
Germany 530.659 466.084 375.356 377.559 390.573
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 NA NA
Greece 120.916 153.333 177.542 173.190 231.001
Hungary 46.264 37.369 48.933 53.415 53.220
Iceland 1.895 1.209 1.420 2.404 2.158
Ireland 22.411 17.480 26.123 30.823 34.470
Italy 542.237 524.012 581.395 519.326 562.956
Luxembourg 0.063 0.686 0.052 0 0
Macedonia 7.706 7.400 6.750 NA NA
Malta 0 0.184 0.327 NA NA
Montenegro 0 0 0.369 NA NA
Netherlands 1,714.676 1,917.445 2,136.954 2,099.775 2,171.381
Norway 385.644 410.063 347.233 374.582 376.595
Poland 57.053 45.321 68.001 82.926 104.875
Portugal 54.046 49.652 61.014 60.296 77.764
Romania 107.311 90.303 75.484 NA NA
Serbia 3.981 7.110 7.576 NA NA
Slovakia 73.408 77.892 70.263 80.303 72.709
Slovenia 0.502 0.324 1.202 1.819 0.687
Spain 218.388 237.891 247.139 276.909 404.152
Sweden 252.722 248.971 260.446 233.777 278.669
Switzerland 11.975 9.692 7.235 8.076 5.601
Turkey 129.035 100.278 131.257 155.800 153.114
United Kingdom 735.585 672.413 679.348 708.060 694.211
Eurasia 2,698.086 2,769.168 2,972.008 NA NA
Armenia 0 0.011 0.032 NA NA
Azerbaijan 63.946 50.290 53.437 NA NA
Belarus 301.971 304.256 224.189 NA NA
Estonia 6.106 8.312 8.292 8.353 10.201
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0 0 0 NA NA
Kazakhstan 92.876 132.095 149.795 NA NA
Kyrgyzstan 5.902 2.976 2.433 NA NA
Latvia 3.126 6.149 6.146 NA NA
Lithuania 149.948 140.948 155.007 NA NA
Moldova 0.110 0.269 0.240 NA NA
Russia 1,923.925 2,007.998 2,229.998 NA NA
Tajikistan 0.225 0.428 0.428 NA NA
Turkmenistan 74.427 66.212 64.355 NA NA
Ukraine 76.141 51.872 80.980 NA NA
Uzbekistan 5.488 5.663 4.968 NA NA
Middle East 3,176.514 3,212.903 3,459.681 NA NA
Bahrain 212.944 217.971 223.369 NA NA
Iran 246.451 318.378 330.798 NA NA
Iraq 0 0 3.832 NA NA
Israel 76.271 77.868 82.637 82.637 82.411
Jordan 0 0 0 NA NA
Kuwait 717.660 634.903 656.070 NA NA
Lebanon 0 0 0 NA NA
Oman 19.676 42.234 47.712 NA NA
Palestinian Territories 0.002 0.004 0.515 NA NA
Qatar 53.235 54.763 210.039 NA NA
Saudi Arabia 1,370.369 1,465.503 1,470.795 NA NA
Syria 14.537 39.758 36.206 NA NA
United Arab Emirates 452.400 343.167 382.318 NA NA
Yemen 18.137 18.056 14.329 NA NA
Africa 899.528 995.926 912.365 NA NA
Algeria 446.496 434.158 471.876 NA NA
Angola 31.047 28.447 17.754 NA NA
Benin 11.409 0 0 NA NA
Botswana 0 0 0 NA NA
Burkina Faso 0 0 0 NA NA
Burundi 0 0 0 NA NA
Cameroon 17.466 13.943 13.366 NA NA
Cape Verde 0 0 0 NA NA
Central African Republic 0 0 0 NA NA
Chad 0 0 0 NA NA
Comoros 0 0 0 NA NA
Congo (Brazzaville) 5.146 6.733 4.288 NA NA
Congo (Kinshasa) 0 0 0 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 49.812 46.396 38.302 NA NA
Djibouti 0.019 0.019 0.019 NA NA
Egypt 91.683 99.475 90.050 NA NA
Equatorial Guinea 25.669 1.492 2.320 NA NA
Eritrea 0 0 0 NA NA
Ethiopia 0 0 0 NA NA
Gabon 8.985 5.356 7.670 NA NA
Gambia, The 0.042 0.042 0.042 NA NA
Ghana 7.275 9.329 9.977 NA NA
Guinea 0 0 0 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 NA NA
Kenya 1.065 1.830 1.266 NA NA
Lesotho 0 0 0 NA NA
Liberia 0 0 0.023 NA NA
Libya 84.494 119.641 118.975 NA NA
Madagascar 0 0 0.365 NA NA
Malawi 0 0 0 NA NA
Mali 0 0 0 NA NA
Mauritania 0 0 0 NA NA
Mauritius 0 0 0 NA NA
Morocco 15.103 16.760 20.835 NA NA
Mozambique 0 0 0.953 NA NA
Namibia 0 0 0 NA NA
Niger 0 0 0 NA NA
Nigeria 15.472 14.095 18.748 NA NA
Reunion 0 0 0 NA NA
Rwanda 0 0 0 NA NA
Saint Helena 0 0 0 NA NA
Sao Tome and Principe 0 0 0 NA NA
Senegal 7.046 0.520 0.562 NA NA
Seychelles 0 0 0 NA NA
Sierra Leone 0.523 0 0 NA NA
Somalia 1.109 0 0 NA NA
South Africa 49.428 168.357 80.464 NA NA
Sudan and South Sudan 14.950 13.180 10.864 NA NA
Swaziland 0 0 0 NA NA
Tanzania 0 0 0 NA NA
Togo 0 0 0 NA NA
Tunisia 15.268 16.153 3.391 NA NA
Uganda 0 0 0 NA NA
Western Sahara 0 0 0 NA NA
Zambia 0.021 0 0.254 NA NA
Zimbabwe 0 0 0 NA NA
Asia & Oceania 4,988.667 5,093.136 5,313.553 NA NA
Afghanistan 0 0 0 NA NA
American Samoa 0 0 0 NA NA
Australia 84.212 80.647 71.880 70.507 81.692
Bangladesh 2.928 3.119 3.288 NA NA
Bhutan 0 0 0 NA NA
Brunei 0 0 0 NA NA
Burma (Myanmar) 0 0 0 NA NA
Cambodia 0 0 0 NA NA
China 421.326 611.111 623.406 NA NA
Cook Islands 0 0 0 NA NA
Fiji 1.739 0.690 0.692 NA NA
French Polynesia 0 0 0 NA NA
Guam 0 0 0 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 16.625 14.891 15.252 NA NA
India 812.053 1,089.307 1,246.648 NA NA
Indonesia 142.392 104.376 100.572 NA NA
Japan 381.627 366.762 346.485 313.100 254.440
Kiribati 0 0 0 NA NA
Korea, North 0 0 0 NA NA
Korea, South 911.362 913.262 944.750 1,128.099 1,211.915
Laos 0 0 0 NA NA
Macau 0 0 0 NA NA
Malaysia 213.822 142.866 176.514 NA NA
Maldives 0 0 0 NA NA
Mongolia 0 0 0 NA NA
Nauru 0 0 0 NA NA
Nepal 0 0 0 NA NA
New Caledonia 0.730 0.117 0.117 NA NA
New Zealand 3.292 3.784 2.471 5.569 4.871
Niue 0 0 0 NA NA
Pakistan 26.826 31.816 34.661 NA NA
Papua New Guinea 3.536 3.536 3.536 NA NA
Philippines 29.118 9.017 17.805 NA NA
Samoa 0 0 0 NA NA
Singapore 1,579.680 1,064.329 1,144.558 NA NA
Solomon Islands 0 0 0 NA NA
Sri Lanka 0 0 0 NA NA
Taiwan 344.498 389.666 327.071 NA NA
Thailand 191.621 227.140 220.529 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 0 0 0 NA NA
Tonga 0 0 0 NA NA
U.S. Pacific Islands 0 0 0 NA NA
Vanuatu 0 0 0 NA NA
Vietnam 21.055 36.697 30.988 NA NA
Wake Island 0 0 0 NA NA
World 20,742.768 23,984.415 24,730.738 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure
F = Forecast

return to EIA home