Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Total Imports of Refined Petroleum Products (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 1,993.601 3,486.163 3,447.136 NA NA
Bermuda 4.019 4.578 4.538 NA NA
Canada 336.464 290.628 251.116 289.421 238.899
Greenland 5.376 5.171 5.164 NA NA
Mexico 527.658 505.755 607.067 666.980 653.248
Saint Pierre and Miquelon 0.584 0.584 0.584 NA NA
United States 3,132.049 2,677.904 2,579.937 2,500.789 2,071.303
Central & South America 1,642.803 1,538.971 1,801.094 NA NA
Antarctica 1.805 1.574 0.527 NA NA
Antigua and Barbuda 4.662 4.800 4.790 NA NA
Argentina 37.258 28.160 76.554 NA NA
Aruba 6.646 6.725 6.725 NA NA
Bahamas, The 61.871 64.602 64.602 NA NA
Barbados 7.686 9.301 8.736 NA NA
Belize 3.553 3.495 3.493 NA NA
Bolivia 10.280 10.887 14.697 NA NA
Brazil 325.398 348.532 457.408 NA NA
Cayman Islands 4.491 3.730 3.754 NA NA
Chile 170.727 149.691 156.927 141.713 138.923
Colombia 6.045 34.726 49.790 NA NA
Costa Rica 39.203 41.160 40.287 NA NA
Cuba 23.804 9.216 4.877 NA NA
Dominica 0.912 0.916 0.916 NA NA
Dominican Republic 88.475 86.823 85.489 NA NA
Ecuador 76.561 88.400 103.574 NA NA
El Salvador 26.856 27.859 29.016 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0.312 0.312 0.312 NA NA
French Guiana 6.208 5.456 6.492 NA NA
Grenada 1.976 2.012 2.004 NA NA
Guadeloupe 16.965 14.677 14.677 NA NA
Guatemala 68.906 80.850 71.385 NA NA
Guyana 10.678 10.810 10.777 NA NA
Haiti 16.588 15.426 14.111 NA NA
Honduras 54.100 53.432 46.371 NA NA
Jamaica 68.405 30.896 32.919 NA NA
Martinique 1.454 2.384 2.384 NA NA
Montserrat 0.573 0.568 0.568 NA NA
Netherlands Antilles 69.384 54.518 62.049 NA NA
Nicaragua 14.173 12.422 12.326 NA NA
Panama 46.365 94.239 111.107 NA NA
Paraguay 29.507 29.115 31.289 NA NA
Peru 38.393 23.952 42.071 NA NA
Puerto Rico 149.100 154.518 176 NA NA
Saint Kitts and Nevis 1.699 1.784 1.784 NA NA
Saint Lucia 2.980 2.914 2.914 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 1.474 1.474 1.474 NA NA
Suriname 6.430 6.454 6.454 NA NA
Trinidad and Tobago 0.242 1.165 1.598 NA NA
Turks and Caicos Islands 1.042 1.063 1.063 NA NA
Uruguay 22.056 23.667 16.420 NA NA
Venezuela 116.437 0 16.657 NA NA
Virgin Islands, U.S. 5.180 1.321 5.732 NA NA
Virgin Islands, British 0.783 0.773 0.773 NA NA
Europe 5,499.190 7,877.355 7,914.532 NA NA
Albania 24.613 12.848 22.815 NA NA
Austria 144.079 137.175 150.746 139.720 123.938
Belgium 500.353 419.297 353.074 473.453 433.077
Bosnia and Herzegovina 23.950 9.034 16.332 NA NA
Bulgaria 29.936 33.376 50.135 NA NA
Croatia 40.849 23.877 28.495 NA NA
Cyprus 60.314 57.852 58.309 NA NA
Czech Republic 59.823 66.560 54.237 65.364 60.822
Denmark 124.897 101.132 123.094 125.814 120.412
Faroe Islands 4.859 4.879 4.661 NA NA
Finland 139.079 123.686 113.750 130.877 122.900
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 735.603 796.903 834.790 828.863 915.353
Germany 722.590 686.396 740.820 686.831 666.289
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 27.002 27.791 28.376 NA NA
Greece 180.373 195.317 132.338 164.736 124.586
Hungary 53.508 52.703 56.810 50.829 46.849
Iceland 16.387 15.533 14.163 14.691 14.517
Ireland 128.520 121.383 127.384 122.648 110.015
Italy 386.150 383.317 390.366 365.874 346.965
Luxembourg 59.208 51.931 56.785 58.559 56.603
Macedonia 4.731 7.439 8.157 NA NA
Malta 36.580 39.231 47.049 NA NA
Montenegro 3.666 3.773 3.300 NA NA
Netherlands 1,728.574 1,911.770 2,014.487 1,999.078 2,130.702
Norway 90.080 98.339 99.797 89.094 91.982
Poland 159.442 155.592 137.659 144.043 109.896
Portugal 94.144 99.013 84.080 89.764 65.741
Romania 34.246 32.835 44.075 NA NA
Serbia 25.472 26.048 29.293 NA NA
Slovakia 27.838 26.150 28.154 26.047 25.501
Slovenia 74.366 63.172 68.004 69.288 72.258
Spain 571.319 588.869 560.701 534.184 390.186
Sweden 179.439 174.325 187.171 194.872 160.586
Switzerland 166.525 178.874 157.627 153.513 176.940
Turkey 316.038 415.383 418.331 409.185 423.457
United Kingdom 601.100 631.871 676.659 662.026 678.630
Eurasia 429.461 398.454 473.088 NA NA
Armenia 9.698 45.789 46.553 NA NA
Azerbaijan 1.426 1.351 0.499 NA NA
Belarus 39.661 50.681 43.238 NA NA
Estonia 21.804 19.870 17.872 18.786 21.487
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 18.005 19.656 21.111 NA NA
Kazakhstan 54.792 38.550 36.288 NA NA
Kyrgyzstan 28.945 36.417 35.043 NA NA
Latvia 38.633 38.477 35.933 NA NA
Lithuania 15.669 10.129 16.112 NA NA
Moldova 15.795 15.430 16.197 NA NA
Russia 21.342 16.507 57.949 NA NA
Tajikistan 10.772 10.320 11.748 NA NA
Turkmenistan 2.542 2.542 2.542 NA NA
Ukraine 148.916 88.387 126.545 NA NA
Uzbekistan 0 0 0.656 NA NA
Middle East 1,220.811 1,307.784 1,295.990 NA NA
Bahrain 0 0 0 NA NA
Iran 187.250 205.310 180.358 NA NA
Iraq 144.138 171.536 172.619 NA NA
Israel 98.462 72.624 90.040 116.061 143.549
Jordan 18.624 21.297 35.603 NA NA
Kuwait 0 0 0 NA NA
Lebanon 102.251 128.861 120.371 NA NA
Oman 33.147 0.266 2.390 NA NA
Palestinian Territories 15.423 16.334 16.334 NA NA
Qatar 11.936 14.082 0 NA NA
Saudi Arabia 160.107 225.257 196.655 NA NA
Syria 58.163 101.485 104.833 NA NA
United Arab Emirates 377.327 312.831 351.356 NA NA
Yemen 61.950 60.744 59.051 NA NA
Africa 1,055.370 1,225.561 1,245.425 NA NA
Algeria 11.696 23.015 17.271 NA NA
Angola 41.480 60.153 55.745 NA NA
Benin 35.143 31.014 34.845 NA NA
Botswana 19.060 18.366 19.357 NA NA
Burkina Faso 12.544 11.644 11.656 NA NA
Burundi 1.334 1.460 1.429 NA NA
Cameroon 5.715 7.053 6.018 NA NA
Cape Verde 2.407 2.646 2.646 NA NA
Central African Republic 2.481 2.318 2.318 NA NA
Chad 1.754 1.754 1.754 NA NA
Comoros 1.009 1.009 0.877 NA NA
Congo (Brazzaville) 5.326 4.316 4.156 NA NA
Congo (Kinshasa) 11.503 11.489 16.198 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 3.101 2.440 4.810 NA NA
Djibouti 7.987 8.089 8.089 NA NA
Egypt 114.622 157.281 164.248 NA NA
Equatorial Guinea 4.561 4.561 4.561 NA NA
Eritrea 2.670 3.143 3.160 NA NA
Ethiopia 42.484 46.113 42.502 NA NA
Gabon 5.890 2.930 4.594 NA NA
Gambia, The 2.913 3.159 3.434 NA NA
Ghana 24.388 40.812 37.241 NA NA
Guinea 8.970 9.089 9.089 NA NA
Guinea-Bissau 2.578 2.661 2.661 NA NA
Kenya 34.987 46.179 52.164 NA NA
Lesotho 1.813 1.553 3.711 NA NA
Liberia 4.041 3.750 3.673 NA NA
Libya 0.575 0.575 0.575 NA NA
Madagascar 14.251 12.118 12.116 NA NA
Malawi 7.209 6.059 6.059 NA NA
Mali 4.568 4.698 4.698 NA NA
Mauritania 12.872 12.805 12.805 NA NA
Mauritius 22.751 20.624 20.624 NA NA
Morocco 106.981 160.166 143.027 NA NA
Mozambique 13.202 15.022 16.143 NA NA
Namibia 20.386 21.989 20.814 NA NA
Niger 3.330 5.136 5.136 NA NA
Nigeria 133.390 165.720 151.681 NA NA
Reunion 19.899 20.512 20.512 NA NA
Rwanda 5.125 5.302 5.302 NA NA
Saint Helena 0.066 0.063 0.063 NA NA
Sao Tome and Principe 0.889 0.884 0.889 NA NA
Senegal 16.705 22.270 23.763 NA NA
Seychelles 6.923 7.457 6.316 NA NA
Sierra Leone 6.117 9.373 9.373 NA NA
Somalia 2.905 5.399 5.399 NA NA
South Africa 60.294 50.438 79.008 NA NA
Sudan and South Sudan 24.822 23.812 17.394 NA NA
Swaziland 4.898 4.761 4.761 NA NA
Tanzania 32.678 34.440 30.749 NA NA
Togo 6.829 6.983 9.773 NA NA
Tunisia 74.603 61.894 80.979 NA NA
Uganda 23.950 22.161 22.989 NA NA
Western Sahara 1.702 1.702 1.702 NA NA
Zambia 2.346 2.700 1.272 NA NA
Zimbabwe 12.651 12.498 13.293 NA NA
Asia & Oceania 6,041.528 7,290.619 7,563.903 NA NA
Afghanistan 5.193 36.253 36.253 NA NA
American Samoa 2.697 4.140 2.003 NA NA
Australia 339.738 342.294 299.430 343.801 385.980
Bangladesh 69.968 77.294 84.493 NA NA
Bhutan 1.590 1.996 1.998 NA NA
Brunei 1.016 1.969 3.198 NA NA
Burma (Myanmar) 12.730 9.647 4.855 NA NA
Cambodia 34.338 32.298 26.255 NA NA
China 941.342 1,102.291 971.498 NA NA
Cook Islands 0.485 0.485 0.485 NA NA
Fiji 16.110 10.128 10.048 NA NA
French Polynesia 7.246 6.994 7.190 NA NA
Guam 0 6.819 6.579 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 320.712 385.294 397.352 NA NA
India 380.854 324.745 379.626 NA NA
Indonesia 407.743 417.587 473.410 NA NA
Japan 1,290.320 1,209.433 1,308.304 1,389.655 1,429.614
Kiribati 0.261 0.420 0.420 NA NA
Korea, North 7.967 6.070 5.787 NA NA
Korea, South 644.105 759.190 793.367 789.737 880.095
Laos 3.184 3.160 3.160 NA NA
Macau 7.880 12.367 10.227 NA NA
Malaysia 178.183 175.278 175.059 NA NA
Maldives 6.237 6.941 6.940 NA NA
Mongolia 18.164 16.525 17.356 NA NA
Nauru 1.044 1.075 1.075 NA NA
Nepal 17.247 19.986 21.958 NA NA
New Caledonia 14.546 14.666 14.666 NA NA
New Zealand 50.647 51.777 41.169 40.776 37.625
Niue 0.023 0.023 0.023 NA NA
Pakistan 195.679 207.653 227.071 NA NA
Papua New Guinea 7.201 5.933 5.937 NA NA
Philippines 134.244 158.142 147.866 NA NA
Samoa 1.125 1.149 1.149 NA NA
Singapore 1,489.158 1,170.158 1,348.192 NA NA
Solomon Islands 1.433 1.463 1.463 NA NA
Sri Lanka 48.136 43.899 44.271 NA NA
Taiwan 297.479 323.847 370.652 NA NA
Thailand 7.564 34.400 53.674 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 1.308 1.264 1.264 NA NA
Tonga 1.202 1.202 1.202 NA NA
U.S. Pacific Islands 2.390 2.060 2.110 NA NA
Vanuatu 0.676 0.838 0.838 NA NA
Vietnam 296.491 291.870 236.703 NA NA
Wake Island 9.076 9.300 9.576 NA NA
World 17,882.765 23,124.907 23,741.170 NA NA

Note: Import and export data for natural gas in BTUs is currently unavailable as we improve our methodology for this calculation. We will repost the data once this effort is complete.

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

return to EIA home