Home > International > International Energy Statistics

International Energy Statistics

           Country: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Total Consumption of Petroleum Products (Thousand Barrels Per Day) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 23,899.622 23,005.191 23,478.574 NA NA
Bermuda 4.019 4.578 4.501 NA NA
Canada 2,224.941 2,162.923 2,264.578 2,266.050 2,280.759
Greenland 4.341 4.242 4.244 NA NA
Mexico 2,161.115 2,070.684 2,080.438 2,113.356 2,144.116
Saint Pierre and Miquelon 0.584 0.584 0.584 NA NA
United States 19,497.967 18,771.397 19,180.129 18,882.074 18,490.216
Central & South America 6,014.053 6,069.822 6,329.440 NA NA
Antarctica 1.805 1.574 0.527 NA NA
Antigua and Barbuda 3.260 4.560 4.551 NA NA
Argentina 581.884 588.620 620.258 NA NA
Aruba 6.646 6.725 6.725 NA NA
Bahamas, The 20.264 22.833 22.833 NA NA
Barbados 7.719 9.301 8.777 NA NA
Belize 3.553 3.495 3.493 NA NA
Bolivia 61.606 50.527 54.353 NA NA
Brazil 2,204.613 2,481.454 2,621.782 NA NA
Cayman Islands 4.491 3.730 3.754 NA NA
Chile 369.899 367.615 322.883 333.884 356.189
Colombia 259.778 257.497 267.452 NA NA
Costa Rica 49.632 47.592 48.667 NA NA
Cuba 141.397 169.551 163.939 NA NA
Dominica 0.912 0.916 0.916 NA NA
Dominican Republic 122.293 113.060 112.901 NA NA
Ecuador 219.781 208.128 226.422 NA NA
El Salvador 41.893 43.035 43.186 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0.312 0.312 0.312 NA NA
French Guiana 6.208 5.456 6.492 NA NA
Grenada 1.976 2.012 2.004 NA NA
Guadeloupe 16.965 14.677 14.677 NA NA
Guatemala 66.623 76.087 70.834 NA NA
Guyana 10.678 10.810 10.745 NA NA
Haiti 16.588 15.426 14.111 NA NA
Honduras 48.692 43.753 46.371 NA NA
Jamaica 80.349 58.051 57.613 NA NA
Martinique 14.336 16.870 16.889 NA NA
Montserrat 0.573 0.568 0.568 NA NA
Netherlands Antilles 87.085 79.040 74.795 NA NA
Nicaragua 28.017 28.285 28.194 NA NA
Panama 52.011 97.670 108.593 NA NA
Paraguay 28.108 28.884 31.224 NA NA
Peru 186.485 188.232 192.457 NA NA
Puerto Rico 175.240 155.616 176 NA NA
Saint Kitts and Nevis 1.699 1.784 1.784 NA NA
Saint Lucia 2.980 2.914 2.914 NA NA
Saint Vincent/Grenadines 1.474 1.474 1.474 NA NA
Suriname 12.779 13.135 12.901 NA NA
Trinidad and Tobago 41.412 37.250 36.748 NA NA
Turks and Caicos Islands 1.042 1.063 1.063 NA NA
Uruguay 59.509 59.283 55.910 NA NA
Venezuela 862.392 674.676 718.187 NA NA
Virgin Islands, U.S. 108.330 111.255 113.512 NA NA
Virgin Islands, British 0.783 0.773 0.773 NA NA
Europe 16,161.787 15,387.914 15,201.434 NA NA
Albania 29.991 18.070 25.869 NA NA
Austria 282.728 271.490 279.344 265.284 258.772
Belgium 716.599 630.180 655.189 622.649 617.803
Bosnia and Herzegovina 27.254 27.752 28.580 NA NA
Bulgaria 104.933 101.981 103.125 NA NA
Croatia 95.256 90.162 82.773 NA NA
Cyprus 60.283 57.848 55.976 NA NA
Czech Republic 215.002 205.459 201.416 196.932 195.486
Denmark 181.086 166.530 167.467 163.988 155.489
Faroe Islands 4.859 4.879 4.661 NA NA
Finland 217.551 206.397 215.906 207.716 196.492
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 1,945.443 1,868.412 1,833.398 1,792.421 1,739.805
Germany 2,542.285 2,453.015 2,469.634 2,396.583 2,388.358
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 27.002 27.791 28.235 NA NA
Greece 428.856 403.386 372.454 350.959 317.917
Hungary 158.887 158.213 149.244 143.196 132.654
Iceland 22.976 21.888 20.950 21.198 20.461
Ireland 191.513 162.734 161.405 143.189 133.189
Italy 1,666.766 1,544.241 1,544.228 1,493.832 1,352.759
Luxembourg 61.058 57.364 59.983 61.333 61.440
Macedonia 18.719 19.104 18.585 NA NA
Malta 36.580 39.792 46.877 NA NA
Montenegro 3.666 3.773 2.931 NA NA
Netherlands 1,068.726 1,005.201 1,019.788 1,016.450 1,020.840
Norway 229.350 225.325 222.313 223.946 221.899
Poland 535.869 541.066 564.189 559.490 522
Portugal 288.327 274.746 274.459 260.559 234.036
Romania 230.949 201.347 193.463 NA NA
Serbia 76.746 81.655 83.686 NA NA
Slovakia 85.941 80.657 83.697 81.918 70.361
Slovenia 63.704 55.384 54.771 55.134 55.250
Spain 1,546.976 1,467.517 1,441.006 1,385.319 1,288.992
Sweden 336.775 318.261 335.823 324.096 310.812
Switzerland 267.430 259.793 265.628 246.550 249.858
Turkey 655.347 678.149 649.832 655.376 694.182
United Kingdom 1,726.059 1,636.760 1,621.456 1,583.833 1,502.662
Eurasia 4,155.710 4,133.271 4,158.176 NA NA
Armenia 47 45.780 46.521 NA NA
Azerbaijan 84.412 79.872 78.089 NA NA
Belarus 157.284 182.532 152.411 NA NA
Estonia 27.413 24.626 25.531 25.501 26.027
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 18.863 19.889 21.111 NA NA
Kazakhstan 247.504 209.954 206.320 NA NA
Kyrgyzstan 25.650 34.086 32.609 NA NA
Latvia 35.735 32.428 31.814 NA NA
Lithuania 67.675 57.014 56.978 NA NA
Moldova 15.563 14.428 16.965 NA NA
Russia 2,906.040 2,950.427 2,992.091 NA NA
Tajikistan 10.772 10.337 11.766 NA NA
Turkmenistan 88.446 83.655 102.469 NA NA
Ukraine 337.621 293.780 289.205 NA NA
Uzbekistan 85.738 94.034 96.452 NA NA
Middle East 6,499.570 6,752.424 6,985.566 NA NA
Bahrain 42.798 45.999 49.924 NA NA
Iran 1,741.863 1,765.917 1,726.440 NA NA
Iraq 584.992 643.452 662.038 NA NA
Israel 246.088 232.771 251.275 247.627 281.450
Jordan 96.515 97.642 106.324 NA NA
Kuwait 325.319 372.141 383.385 NA NA
Lebanon 102.653 128.861 120.371 NA NA
Oman 121.642 108.639 113.548 NA NA
Palestinian Territories 15.421 16.330 16.330 NA NA
Qatar 165.547 134.203 123.306 NA NA
Saudi Arabia 1,979.895 2,194.540 2,371.380 NA NA
Syria 309.566 314.547 316.224 NA NA
United Arab Emirates 620.037 565.902 618.255 NA NA
Yemen 147.279 131.167 131.052 NA NA
Africa 3,141.395 3,260.162 3,373.635 NA NA
Algeria 286.277 319.096 323.283 NA NA
Angola 69.448 75.314 87.343 NA NA
Benin 23.733 31.091 34.768 NA NA
Botswana 19.060 18.377 19.357 NA NA
Burkina Faso 13.398 11.644 11.893 NA NA
Burundi 1.322 1.460 1.456 NA NA
Cameroon 30.697 33.430 36.479 NA NA
Cape Verde 2.407 2.646 2.646 NA NA
Central African Republic 2.481 2.318 2.318 NA NA
Chad 1.754 1.754 1.754 NA NA
Comoros 1.009 1.009 0.877 NA NA
Congo (Brazzaville) 9.977 11.673 13.613 NA NA
Congo (Kinshasa) 11.503 11.489 14.709 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 28.328 26.985 27.548 NA NA
Djibouti 7.967 8.070 8.070 NA NA
Egypt 700.722 720.713 737.623 NA NA
Equatorial Guinea 5.197 3.119 5.365 NA NA
Eritrea 2.733 3.330 3.252 NA NA
Ethiopia 46.995 45.595 42.329 NA NA
Gabon 19.637 14.301 16.536 NA NA
Gambia, The 2.871 3.118 3.393 NA NA
Ghana 44.374 53.872 64.730 NA NA
Guinea 8.970 9.089 9.089 NA NA
Guinea-Bissau 2.578 2.661 2.661 NA NA
Kenya 67.820 75.643 79.845 NA NA
Lesotho 1.813 1.553 3.711 NA NA
Liberia 4.041 3.750 3.649 NA NA
Libya 257.667 262.930 280.323 NA NA
Madagascar 13.676 12.118 12.255 NA NA
Malawi 7.209 6.059 6.059 NA NA
Mali 4.568 4.698 4.698 NA NA
Mauritania 12.882 12.805 12.805 NA NA
Mauritius 22.765 20.624 21.002 NA NA
Morocco 215.687 235.256 243.915 NA NA
Mozambique 13.220 15.022 16.143 NA NA
Namibia 20.386 21.989 20.814 NA NA
Niger 3.330 5.136 5.130 NA NA
Nigeria 269.130 242.502 242.199 NA NA
Reunion 19.899 20.512 20.512 NA NA
Rwanda 5.098 5.302 5.276 NA NA
Saint Helena 0.066 0.063 0.063 NA NA
Sao Tome and Principe 0.889 0.884 0.889 NA NA
Senegal 26.070 36.163 36.650 NA NA
Seychelles 6.923 7.457 6.316 NA NA
Sierra Leone 9.974 9.373 9.373 NA NA
Somalia 5.462 5.399 5.399 NA NA
South Africa 526.935 532.609 549.413 NA NA
Sudan and South Sudan 94.190 125.288 130.752 NA NA
Swaziland 4.898 4.761 4.761 NA NA
Tanzania 32.678 34.440 30.749 NA NA
Togo 8.825 9.218 9.773 NA NA
Tunisia 91.690 87.127 87.652 NA NA
Uganda 23.950 22.161 22.989 NA NA
Western Sahara 1.702 1.702 1.702 NA NA
Zambia 11.861 12.965 14.434 NA NA
Zimbabwe 12.651 12.498 13.293 NA NA
Asia & Oceania 24,740.517 26,191.584 27,594.259 NA NA
Afghanistan 4.976 36.253 36.253 NA NA
American Samoa 2.697 4.140 2.003 NA NA
Australia 1,054.731 1,041.815 1,059.722 1,104.601 1,126.057
Bangladesh 94.073 100.727 107.892 NA NA
Bhutan 1.590 1.996 1.998 NA NA
Brunei 16.341 15.467 16.283 NA NA
Burma (Myanmar) 29.156 26.511 26.695 NA NA
Cambodia 34.338 32.298 26.255 NA NA
China 7,467.520 8,539.725 9,330.176 NA NA
Cook Islands 0.485 0.485 0.485 NA NA
Fiji 14.367 9.437 9.213 NA NA
French Polynesia 7.246 6.994 7.190 NA NA
Guam 11 6.819 6.579 NA NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 295.952 353.269 382.548 NA NA
India 2,863.998 3,112.736 3,255.391 NA NA
Indonesia 1,360.890 1,405.889 1,465.500 1,534.688 1,590
Japan 4,798.154 4,389.868 4,455.462 4,470.735 4,726.339
Kiribati 0.261 0.420 0.420 NA NA
Korea, North 17.100 13.339 12.752 NA NA
Korea, South 2,142.318 2,188.487 2,268.518 2,257.734 2,301.039
Laos 3.184 3.160 3.160 NA NA
Macau 8.280 12.318 10.081 NA NA
Malaysia 669.098 585.090 598.400 NA NA
Maldives 6.237 6.941 6.940 NA NA
Mongolia 18.164 16.525 17.356 NA NA
Nauru 1.044 1.075 1.075 NA NA
Nepal 17.247 19.986 21.940 NA NA
New Caledonia 13.816 14.549 14.549 NA NA
New Zealand 157.360 150.628 151.646 150.884 149.765
Niue 0.023 0.023 0.023 NA NA
Pakistan 389.752 390.935 392.300 NA NA
Papua New Guinea 19.742 19.728 19.904 NA NA
Philippines 300.235 295.114 309.246 NA NA
Samoa 1.125 1.149 1.149 NA NA
Singapore 1,006.518 1,169.607 1,380.063 NA NA
Solomon Islands 1.433 1.323 1.463 NA NA
Sri Lanka 85.607 86.998 81.716 NA NA
Taiwan 888.794 933.257 971.991 NA NA
Thailand 729.122 973.548 1,010.543 NA NA
Timor-Leste (East Timor) 1.308 1.264 1.264 NA NA
Tonga 1.202 1.202 1.202 NA NA
U.S. Pacific Islands 2.390 2.060 2.410 NA NA
Vanuatu 0.676 0.838 0.838 NA NA
Vietnam 292.785 293.987 320.360 NA NA
Wake Island 9.076 9.300 9.076 NA NA
World 84,612.654 84,800.368 87,121.084 NA NA

Footnotes:

-- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure
F = Forecast

return to EIA home