> Countries > International Energy Statistics
International Energy StatisticsCountry: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Total Primary Energy Consumption (Quadrillion Btu) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 120.104 114.624 118.345 118.790 NA
Bermuda 0.010 0.010 0.010 0.008 NA
Canada 13.546 13.097 13.001 13.495 13.616
Greenland 0.009 0.009 0.009 0.008 NA
Mexico 7.263 6.948 7.284 7.808 7.310
Saint Pierre and Miquelon 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
United States 99.275 94.559 98.041 97.469 95.100
Central & South America 25.701 25.284 26.869 NA NA
Antarctica 0.004 0.003 0.001 0.002 NA
Antigua and Barbuda 0.010 0.009 0.009 0.008 NA
Argentina 3.352 3.302 3.349 NA NA
Aruba 0.014 0.014 0.015 0.014 NA
Bahamas, The 0.071 0.049 0.049 0.049 NA
Barbados 0.017 0.021 0.019 0.019 NA
Belize 0.018 0.012 0.012 NA NA
Bolivia 0.250 0.230 0.233 NA NA
Brazil 10.338 10.427 11.299 11.658 NA
Cayman Islands 0.009 0.008 0.008 0.008 NA
Chile 1.347 1.299 1.333 1.358 NA
Colombia 1.343 1.335 1.367 NA NA
Costa Rica 0.190 0.185 0.187 NA NA
Cuba 0.358 0.415 0.400 NA NA
Dominica 0.002 0.002 0.002 NA NA
Dominican Republic 0.294 0.281 0.289 0.314 NA
Ecuador 0.574 0.533 0.563 NA NA
El Salvador 0.121 0.118 0.124 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
French Guiana 0.020 0.018 0.021 NA NA
Grenada 0.004 0.004 0.004 0.004 NA
Guadeloupe 0.037 0.032 0.032 0.033 NA
Guatemala 0.197 0.213 0.213 NA NA
Guyana 0.022 0.023 0.022 NA NA
Haiti 0.036 0.033 0.031 NA NA
Honduras 0.132 0.125 0.132 NA NA
Jamaica 0.179 0.128 0.127 NA NA
Martinique 0.030 0.036 0.036 0.038 NA
Montserrat 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
Netherlands Antilles 0.194 0.173 0.164 0.163 NA
Nicaragua 0.071 0.070 0.072 NA NA
Panama 0.239 0.250 0.277 NA NA
Paraguay 0.440 0.436 0.438 NA NA
Peru 0.763 0.748 0.848 NA NA
Puerto Rico 0.441 0.394 0.440 0.388 NA
Saint Kitts and Nevis 0.004 0.004 0.004 0.004 NA
Saint Lucia 0.006 0.006 0.006 0.006 NA
Saint Vincent/Grenadines 0.003 0.003 0.003 NA NA
Suriname 0.036 0.036 0.036 NA NA
Trinidad and Tobago 0.896 0.850 0.936 0.930 NA
Turks and Caicos Islands 0.002 0.002 0.002 0.002 NA
Uruguay 0.185 0.190 0.212 NA NA
Venezuela 3.225 3.039 3.321 NA NA
Virgin Islands, U.S. 0.223 0.223 0.228 0.277 NA
Virgin Islands, British 0.002 0.002 0.002 0.002 NA
Europe 85.646 81.219 83.824 NA NA
Albania 0.110 0.115 0.125 0.106 NA
Austria 1.534 1.475 1.527 1.470 1.497
Belgium 2.915 2.654 2.748 2.691 2.760
Bosnia and Herzegovina 0.291 0.302 0.325 NA NA
Bulgaria 0.817 0.721 0.769 NA NA
Croatia 0.407 0.389 0.396 NA NA
Cyprus 0.132 0.125 0.121 0.126 NA
Czech Republic 1.615 1.531 1.591 1.574 1.534
Denmark 0.842 0.794 0.831 0.783 0.761
Faroe Islands 0.011 0.011 0.011 0.012 NA
Finland 1.295 1.207 1.303 1.223 1.217
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 11.294 10.734 11.026 10.781 10.571
Germany 14.396 13.524 13.937 13.082 13.178
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0.061 0.063 0.064 0.061 NA
Greece 1.471 1.403 1.342 1.293 1.244
Hungary 1.107 1.037 1.051 1.021 NA
Iceland 0.209 0.204 0.205 0.214 NA
Ireland 0.693 0.621 0.628 0.595 0.571
Italy 7.839 7.351 7.626 7.405 7.121
Luxembourg 0.196 0.186 0.199 0.194 0.190
Macedonia 0.114 0.113 0.121 NA NA
Malta 0.043 0.088 0.104 0.100 NA
Montenegro 0.043 0.040 0.048 NA NA
Netherlands 4.140 4.077 4.266 4.079 4.013
Norway 1.942 1.899 1.868 1.868 1.997
Poland 3.891 3.783 4.055 4.097 3.945
Portugal 1.062 1.065 1.126 1.074 0.988
Romania 1.642 1.411 1.425 1.521 NA
Serbia 0.748 0.745 0.775 NA NA
Slovakia 0.802 0.725 0.772 0.733 0.751
Slovenia 0.340 0.308 0.310 0.304 0.297
Spain 6.528 6.101 6.239 6.097 5.888
Sweden 2.222 2.051 2.222 2.144 2.216
Switzerland 1.320 1.287 1.265 1.255 NA
Turkey 4.290 4.297 4.490 4.922 NA
United Kingdom 9.287 8.785 8.914 8.518 8.456
Eurasia 45.062 40.372 42.836 NA NA
Armenia 0.216 0.201 0.212 NA NA
Azerbaijan 0.718 0.567 0.556 NA NA
Belarus 1.120 1.051 1.131 NA NA
Estonia 0.224 0.198 0.223 0.076 NA
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0.174 0.178 0.192 NA NA
Kazakhstan 2.367 2.143 2.255 NA NA
Kyrgyzstan 0.178 0.207 0.202 NA NA
Latvia 0.163 0.165 0.161 NA NA
Lithuania 0.375 0.324 0.262 NA NA
Moldova 0.134 0.119 0.119 NA NA
Russia 29.632 27.690 29.322 32.771 NA
Tajikistan 0.257 0.187 0.191 NA NA
Turkmenistan 0.932 0.887 0.923 NA NA
Ukraine 6.225 4.458 5.094 NA NA
Uzbekistan 2.347 1.998 1.995 NA NA
Middle East 26.099 27.447 28.734 NA NA
Bahrain 0.535 0.543 0.558 NA NA
Iran 8.099 9.043 9.108 NA NA
Iraq 1.340 1.457 1.500 NA NA
Israel 0.833 0.877 0.945 0.974 NA
Jordan 0.308 0.313 0.327 NA NA
Kuwait 1.162 1.215 1.283 1.399 NA
Lebanon 0.182 0.283 0.276 NA NA
Oman 0.688 0.750 0.867 0.885 NA
Palestinian Territories 0.059 0.045 0.046 NA NA
Qatar 1.015 1.087 1.105 1.090 NA
Saudi Arabia 7.450 7.225 7.849 8.506 NA
Syria 0.818 0.948 1.032 NA NA
United Arab Emirates 3.293 3.371 3.536 4.110 NA
Yemen 0.320 0.289 0.302 0.297 NA
Africa 16.077 15.925 16.327 NA NA
Algeria 1.721 1.799 1.798 NA NA
Angola 0.197 0.209 0.239 NA NA
Benin 0.053 0.066 0.074 NA NA
Botswana 0.063 0.065 0.074 NA NA
Burkina Faso 0.020 0.026 0.026 NA NA
Burundi 0.004 0.004 0.005 NA NA
Cameroon 0.106 0.109 0.125 NA NA
Cape Verde 0.005 0.006 0.006 0.006 NA
Central African Republic 0.006 0.006 0.006 NA NA
Chad 0.004 0.004 0.004 0.004 NA
Comoros 0.002 0.002 0.002 NA NA
Congo (Brazzaville) 0.039 0.048 0.067 NA NA
Congo (Kinshasa) 0.103 0.105 0.113 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 0.134 0.130 0.124 NA NA
Djibouti 0.016 0.017 0.017 0.019 NA
Egypt 3.194 3.203 3.307 NA NA
Equatorial Guinea 0.058 0.064 0.069 NA NA
Eritrea 0.011 0.007 0.007 0.006 NA
Ethiopia 0.132 0.130 0.137 NA NA
Gabon 0.053 0.042 0.045 NA NA
Gambia, The 0.006 0.006 0.007 0.006 NA
Ghana 0.149 0.172 0.195 NA NA
Guinea 0.024 0.024 0.024 NA NA
Guinea-Bissau 0.005 0.006 0.006 0.006 NA
Kenya 0.188 0.198 0.220 NA NA
Lesotho 0.006 0.006 0.010 NA NA
Liberia 0.008 0.008 0.008 0.008 NA
Libya 0.738 0.779 0.840 NA NA
Madagascar 0.046 0.033 0.033 NA NA
Malawi 0.031 0.030 0.031 NA NA
Mali 0.012 0.012 0.013 NA NA
Mauritania 0.044 0.028 0.028 NA NA
Mauritius 0.070 0.064 0.067 0.068 NA
Morocco 0.598 0.643 0.673 NA NA
Mozambique 0.170 0.183 0.181 NA NA
Namibia 0.073 0.070 0.065 NA NA
Niger 0.013 0.018 0.018 NA NA
Nigeria 1.038 0.677 0.730 NA NA
Reunion 0.050 0.052 0.052 NA NA
Rwanda 0.011 0.012 0.012 NA NA
Saint Helena (s) (s) (s) (s) NA
Sao Tome and Principe 0.002 0.002 0.002 NA NA
Senegal 0.065 0.086 0.087 NA NA
Seychelles 0.015 0.016 0.013 0.017 NA
Sierra Leone 0.021 0.020 0.020 NA NA
Somalia 0.011 0.011 0.011 NA NA
South Africa 5.730 5.628 5.593 NA NA
Sudan and South Sudan 0.212 0.294 0.308 NA NA
Swaziland 0.018 0.017 0.017 NA NA
Tanzania 0.117 0.124 0.120 NA NA
Togo 0.043 0.022 0.023 NA NA
Tunisia 0.314 0.300 0.309 NA NA
Uganda 0.044 0.060 0.063 NA NA
Western Sahara 0.004 0.004 0.004 0.004 NA
Zambia 0.127 0.125 0.137 NA NA
Zimbabwe 0.151 0.155 0.164 NA NA
Asia & Oceania 171.984 182.710 193.616 NA NA
Afghanistan 0.030 0.098 0.104 NA NA
American Samoa 0.009 0.009 0.004 0.006 NA
Australia 5.787 5.766 5.811 5.601 NA
Bangladesh 0.888 0.964 0.989 1.013 NA
Bhutan 0.053 0.054 0.057 NA NA
Brunei 0.196 0.128 0.148 0.149 NA
Burma (Myanmar) 0.286 0.241 0.241 NA NA
Cambodia 0.069 0.066 0.061 NA NA
China 84.946 94.371 100.881 109.620 NA
Cook Islands 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
Fiji 0.043 0.024 0.023 0.023 NA
French Polynesia 0.017 0.017 0.017 NA NA
Guam 0.024 0.015 0.013 0.016 NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong 1.089 1.215 1.263 1.252 NA
India 19.903 21.417 21.920 23.611 NA
Indonesia 5.437 5.806 6.055 6.131 NA
Japan 21.893 20.695 21.773 20.856 20.181
Kiribati 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
Korea, North 0.885 0.834 0.819 NA NA
Korea, South 9.887 9.971 10.783 11.161 11.331
Laos 0.047 0.046 0.045 NA NA
Macau 0.041 0.033 0.031 NA NA
Malaysia 2.677 2.783 2.988 NA NA
Maldives 0.013 0.015 0.015 0.015 NA
Mongolia 0.090 0.090 0.093 NA NA
Nauru 0.002 0.002 0.002 0.002 NA
Nepal 0.070 0.079 0.084 NA NA
New Caledonia 0.045 0.042 0.043 NA NA
New Zealand 0.852 0.842 0.857 0.863 0.876
Niue (s) (s) (s) (s) NA
Pakistan 2.478 2.504 2.560 2.561 NA
Papua New Guinea 0.084 0.058 0.059 NA NA
Philippines 1.203 1.143 1.217 1.268 NA
Samoa 0.003 0.003 0.003 NA NA
Singapore 2.531 2.894 3.372 3.097 NA
Solomon Islands 0.003 0.003 0.003 0.003 NA
Sri Lanka 0.222 0.224 0.228 NA NA
Taiwan 4.561 4.496 4.830 NA NA
Thailand 3.950 4.051 4.325 4.445 NA
Timor-Leste (East Timor) 0.005 0.003 0.003 0.003 NA
Tonga 0.003 0.003 0.003 0.003 NA
U.S. Pacific Islands 0.005 0.004 0.005 NA NA
Vanuatu 0.001 0.002 0.002 0.002 NA
Vietnam 1.635 1.677 1.865 NA NA
Wake Island 0.019 0.019 0.019 0.019 NA
World 490.673 487.580 510.551 NA NA

Footnotes:

--- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

 
 

Table NotesClick on this image to get a description of the current table
Sources
Glossary
Contacts
Country

 
 
return to EIA home