> Countries > International Energy Statistics
International Energy StatisticsCountry: Tip: Hold 'Ctrl' to select
multiple countries
   
 
 
Total Primary Energy Production (Quadrillion Btu) updating table  Loading... Units Conversion   Download Excel Click on this image to download the table data into an excel spreadsheet.
2008 2009 2010 2011 2012
North America 101.408 99.581 101.929 105.639 NA
Bermuda 0 0 0 0 NA
Canada 19.020 18.325 18.356 18.834 19.353
Greenland 0 0 0 0 NA
Mexico 9.170 8.615 8.778 8.804 8.884
Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 0 NA
United States 73.218 72.641 74.795 78.001 79.134
Central & South America 29.589 29.401 30.392 NA NA
Antarctica (s) (s) (s) (s) NA
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 NA
Argentina 3.644 3.553 3.429 NA NA
Aruba 0 (s) 0.001 0.001 NA
Bahamas, The 0 0 0 0 NA
Barbados 0.004 0.002 0.003 0.002 NA
Belize 0.010 0.013 0.014 NA NA
Bolivia 0.657 0.572 0.639 NA NA
Brazil 8.565 8.925 9.467 9.927 NA
Cayman Islands 0 0 0 0 NA
Chile 0.362 0.391 0.344 0.336 NA
Colombia 4.044 4.195 4.506 5.167 NA
Costa Rica 0.086 0.086 0.087 NA NA
Cuba 0.172 0.162 0.169 NA NA
Dominica (s) (s) (s) NA NA
Dominican Republic 0.014 0.015 0.014 0.016 NA
Ecuador 1.235 1.170 1.167 1.202 NA
El Salvador 0.037 0.032 0.038 NA NA
Falkland Islands (Islas Malvinas) (s) (s) (s) (s) NA
French Guiana 0.007 0.007 0.007 NA NA
Grenada 0 0 0 0 NA
Guadeloupe 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
Guatemala 0.085 0.080 0.086 NA NA
Guyana 0 0 0 NA NA
Haiti 0.002 0.002 0.002 NA NA
Honduras 0.024 0.028 0.030 NA NA
Jamaica 0.002 0.002 0.003 NA NA
Martinique (s) (s) (s) (s) NA
Montserrat 0 0 0 0 NA
Netherlands Antilles (s) 0.001 0.001 0.001 NA
Nicaragua 0.010 0.009 0.012 NA NA
Panama 0.040 0.038 0.041 NA NA
Paraguay 0.541 0.531 0.522 NA NA
Peru 0.588 0.623 0.808 0.990 NA
Puerto Rico 0.002 0.002 0.001 0.001 NA
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 NA
Saint Lucia 0 0 0 0 NA
Saint Vincent/Grenadines (s) (s) (s) NA NA
Suriname 0.045 0.045 0.045 NA NA
Trinidad and Tobago 1.763 1.806 1.858 1.770 NA
Turks and Caicos Islands 0 0 0 0 NA
Uruguay 0.052 0.059 0.093 NA NA
Venezuela 7.595 7.050 7.003 7.352 NA
Virgin Islands, U.S. 0 0 0 0 NA
Virgin Islands, British 0 0 0 0 NA
Europe 46.479 44.747 45.379 NA NA
Albania 0.053 0.064 0.098 0.074 NA
Austria 0.541 0.568 0.550 0.518 NA
Belgium 0.502 0.530 0.548 0.572 NA
Bosnia and Herzegovina 0.230 0.247 0.253 NA NA
Bulgaria 0.398 0.386 0.422 NA NA
Croatia 0.162 0.178 0.189 NA NA
Cyprus (s) (s) 0.001 0.001 NA
Czech Republic 1.051 1.006 1.023 1.031 1.026
Denmark 1.101 0.976 0.960 0.880 NA
Faroe Islands 0.001 0.001 0.001 0.001 NA
Finland 0.496 0.441 0.458 0.453 NA
Former Czechoslovakia -- -- -- -- --
Former Serbia and Montenegro -- -- -- -- --
Former Yugoslavia -- -- -- -- --
France 5.132 4.792 5.068 5.077 NA
Germany 5.031 4.745 4.799 4.671 4.806
Germany, East -- -- -- -- --
Germany, West -- -- -- -- --
Gibraltar 0 0 0 0 NA
Greece 0.387 0.406 0.390 0.376 NA
Hungary 0.388 0.407 0.405 0.394 NA
Iceland 0.161 0.163 0.165 0.167 NA
Ireland 0.051 0.054 0.050 0.065 1.814
Italy 1.147 1.166 1.289 1.367 NA
Luxembourg 0.003 0.003 0.003 0.003 NA
Macedonia 0.062 0.065 0.071 NA NA
Malta 0 (s) (s) 0 NA
Montenegro 0.030 0.028 0.044 NA NA
Netherlands 2.885 2.724 3.023 2.791 NA
Norway 10.126 9.878 9.446 9.015 9.518
Poland 2.658 2.512 2.501 2.565 2.673
Portugal 0.146 0.181 0.278 0.236 NA
Romania 1.192 1.139 1.142 1.133 NA
Serbia 0.520 0.537 0.560 NA NA
Slovakia 0.266 0.240 0.254 0.237 0.250
Slovenia 0.155 0.154 0.152 0.149 NA
Spain 1.391 1.426 1.722 1.538 1.534
Sweden 1.416 1.280 1.360 1.391 NA
Switzerland 0.646 0.639 0.630 0.596 NA
Turkey 1.193 1.232 1.351 1.409 NA
United Kingdom 6.955 6.580 6.172 5.369 4.967
Eurasia 70.297 66.933 70.253 NA NA
Armenia 0.045 0.047 0.052 NA NA
Azerbaijan 2.515 2.787 2.872 2.798 NA
Belarus 0.082 0.078 0.075 NA NA
Estonia 0.136 0.130 0.160 0.012 0.017
Former U.S.S.R. -- -- -- -- --
Georgia 0.073 0.077 0.095 NA NA
Kazakhstan 5.549 5.570 5.822 6.095 NA
Kyrgyzstan 0.115 0.108 0.111 NA NA
Latvia 0.031 0.034 0.035 NA NA
Lithuania 0.113 0.121 0.013 NA NA
Moldova 0.001 0.001 0.001 NA NA
Russia 52.546 50.429 53.223 54.885 NA
Tajikistan 0.169 0.158 0.159 NA NA
Turkmenistan 2.914 1.773 2.036 NA NA
Ukraine 3.216 3.074 3.089 NA NA
Uzbekistan 2.791 2.546 2.510 2.601 NA
Middle East 68.302 66.289 69.841 NA NA
Bahrain 0.540 0.542 0.549 0.545 NA
Iran 13.357 14.259 14.606 14.802 NA
Iraq 5.183 5.171 5.209 NA NA
Israel 0.052 0.043 0.057 0.096 NA
Jordan 0.008 0.009 0.009 NA NA
Kuwait 6.280 5.682 5.624 6.188 NA
Lebanon 0.004 0.006 0.008 NA NA
Oman 2.502 2.641 2.836 2.861 NA
Palestinian Territories 0 0 0 0 NA
Qatar 5.329 5.821 6.552 8.400 NA
Saudi Arabia 25.168 22.837 24.744 26.229 NA
Syria 1.126 1.133 1.228 NA NA
United Arab Emirates 8.128 7.519 7.641 8.255 NA
Yemen 0.625 0.626 0.778 0.709 NA
Africa 36.774 36.103 37.155 NA NA
Algeria 7.377 7.060 7.122 7.017 NA
Angola 4.332 4.174 4.259 NA NA
Benin (s) (s) (s) NA NA
Botswana 0.023 0.019 0.025 0.019 NA
Burkina Faso 0.001 0.001 0.001 NA NA
Burundi 0.001 0.001 0.001 NA NA
Cameroon 0.220 0.207 0.190 NA NA
Cape Verde (s) (s) (s) (s) NA
Central African Republic 0.001 0.001 0.001 NA NA
Chad 0.290 0.262 0.287 0.262 NA
Comoros (s) (s) (s) NA NA
Congo (Brazzaville) 0.522 0.599 0.692 NA NA
Congo (Kinshasa) 0.119 0.126 0.124 NA NA
Cote dIvoire (IvoryCoast) 0.204 0.203 0.164 NA NA
Djibouti 0 0 0 0 NA
Egypt 3.762 3.923 3.854 3.872 NA
Equatorial Guinea 0.927 0.910 0.873 NA NA
Eritrea (s) (s) (s) (s) NA
Ethiopia 0.032 0.034 0.048 NA NA
Gabon 0.546 0.532 0.539 NA NA
Gambia, The 0 0 0 0 NA
Ghana 0.073 0.079 0.083 NA NA
Guinea 0.005 0.005 0.005 NA NA
Guinea-Bissau 0 0 0 0 NA
Kenya 0.043 0.037 0.051 NA NA
Lesotho 0.002 0.002 0.002 NA NA
Liberia 0 0 0 0 NA
Libya 4.465 4.273 4.306 1.323 NA
Madagascar 0.007 0.007 0.007 NA NA
Malawi 0.016 0.018 0.018 NA NA
Mali 0.003 0.003 0.003 NA NA
Mauritania 0.028 0.025 0.019 NA NA
Mauritius 0.006 0.006 0.006 0.006 NA
Morocco 0.015 0.032 0.043 NA NA
Mozambique 0.254 0.261 0.274 NA NA
Namibia 0.015 0.014 0.012 0.014 NA
Niger 0.005 0.006 0.006 0.020 NA
Nigeria 5.899 5.714 6.376 NA NA
Reunion 0.010 0.009 0.009 NA NA
Rwanda 0.001 0.001 0.001 NA NA
Saint Helena 0 0 0 0 NA
Sao Tome and Principe (s) (s) (s) NA NA
Senegal 0.004 0.004 0.004 NA NA
Seychelles 0 0 0 0 NA
Sierra Leone (s) (s) 0.001 NA NA
Somalia 0 0 0 NA NA
South Africa 6.139 6.061 6.180 NA NA
Sudan and South Sudan 0.908 0.933 0.991 NA NA
Swaziland 0.014 0.014 0.015 NA NA
Tanzania 0.048 0.052 0.056 NA NA
Togo 0.001 0.001 0.001 NA NA
Tunisia 0.237 0.265 0.258 NA NA
Uganda 0.017 0.015 0.015 NA NA
Western Sahara 0 0 0 0 NA
Zambia 0.094 0.100 0.109 NA NA
Zimbabwe 0.107 0.113 0.122 NA NA
Asia & Oceania 135.478 144.263 153.920 NA NA
Afghanistan 0.017 0.022 0.027 NA NA
American Samoa 0 0 0 0 NA
Australia 11.864 12.384 12.916 12.848 12.970
Bangladesh 0.693 0.755 0.763 0.775 NA
Bhutan 0.071 0.069 0.072 NA NA
Brunei 0.842 0.754 0.784 0.792 NA
Burma (Myanmar) 0.564 0.535 0.560 NA NA
Cambodia 0.001 0.001 (s) NA NA
China 78.360 84.064 90.392 97.833 NA
Cook Islands (s) (s) (s) (s) NA
Fiji 0.005 0.005 0.004 0.005 NA
French Polynesia 0.002 0.002 0.002 NA NA
Guam 0 0 0 0 NA
Hawaiian Trade Zone -- -- -- -- --
Hong Kong (s) (s) (s) (s) NA
India 13.566 14.568 15.294 16.015 NA
Indonesia 11.431 12.578 13.781 14.839 NA
Japan 3.791 3.986 4.141 2.945 1.412
Kiribati 0 0 0 0 NA
Korea, North 0.907 0.873 0.894 NA NA
Korea, South 1.536 1.516 1.533 1.562 1.548
Laos 0.049 0.047 0.046 NA NA
Macau 0 0 0 0 NA
Malaysia 3.782 3.716 3.700 3.635 NA
Maldives (s) (s) (s) (s) NA
Mongolia 0.163 0.254 0.527 0.658 NA
Nauru 0 0 0 0 NA
Nepal 0.028 0.030 0.031 NA NA
New Caledonia 0.005 0.004 0.005 NA NA
New Zealand 0.689 0.703 0.750 0.717 0.692
Niue 0 0 0 0 NA
Pakistan 1.644 1.659 1.734 1.723 NA
Papua New Guinea 0.095 0.087 0.078 NA NA
Philippines 0.434 0.457 0.482 0.540 NA
Samoa 0.001 0.001 0.001 NA NA
Singapore 0.010 0.010 0.011 0.011 NA
Solomon Islands 0 0 0 0 NA
Sri Lanka 0.040 0.038 0.055 NA NA
Taiwan 0.480 0.483 0.490 NA NA
Thailand 2.075 2.164 2.354 2.403 NA
Timor-Leste (East Timor) 0.195 0.187 0.170 0.163 NA
Tonga 0 0 0 0 NA
U.S. Pacific Islands (s) (s) (s) NA NA
Vanuatu 0 0 0 0 NA
Vietnam 2.138 2.312 2.323 2.303 NA
Wake Island 0 0 0 0 NA
World 488.325 487.316 508.869 NA NA

Footnotes:

--- = Not applicable
(s) = Value is too small for the number of decimal places shown
NA = Not available
W = Data withheld to avoid disclosure

 
 

Table NotesClick on this image to get a description of the current table
Sources
Glossary
Contacts
Country

 
 
return to EIA home